Jumat, 16 September 2011

Inilah Kebenaran Yang Sejati Alkitab dan Alquran

TUHAN MEMBERITAHU SAYA SECARA PERIBADI
Dulu saya merupakan seorang yang sangat aktif dalam Islam, juga merupakan salah seorang dari Penggerak Muhammadiah dan seorang pengajar Islam.Pada tahun 1947, saya dipilih untuk menjadi pengerus pada Kongress Muslim Kalimantan di Amutai, bersama-sama dengan K.H Idham Chalid. Pada tahun 1950-51 saya menjadi Imam Muslim untuk pasukan tentara di Banjarmasin, dengan kedudukan yang tinggi. Rencana saya telah diterbitkan dalam beberapa majalah Islam seperti Mingguan Adil di Solo, Mingguan Risalah Jihad di Jakarta dan Mingguan Anti-komunis di Bandung. Saya bekerjasama dengan Gerakkan Anti-Kristen dari tahun 1936 di Muara Teweh (Barito) hingga tahun 1962, turut berpartisipasi dengan kelompok yang merancang untuk membentuk undang-undang Islam di seluruh Indonesia, yang mana secara tidak lansung sangat bertentangan dengan dasar keKristenan.

Sebenarnya saya telah memiliki Kitab Suci Injil sendiri semenjak tahun 1936. Walau bagaimanapun, saya tidak membaca dan mencari kebenarannya, tetapi mencari ayat-ayat yang dapat membantu saya untuk berdiri teguh sebagai seorang Muslim yang mempunyai sikap anti-Kristen, dan bersedia untuk menyerang keimanan orang Kristen secara lebih mendalam. Saya juga mengutuk ‘Isa Al-Masih hingga saya berumur 40 tahun, menolak semua yang mengatakan Dia adalah Tuhan. Saya sengaja mentertawakan dan menolak kebenaran. Tetapi kasih Tuhan sungguh hebat, Dia berusaha mencari dan menyelamatkan saya.

Pada tahun 1961, sewaktu saya mencatat khotbah saya di masjid, saya melihat ayat pada surah Al-Maidah 68, yang berbunyi: Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Qur’an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu’. Saya sudah membaca ayat ini ratusan kali, tetapi akhirnya Tuhan berbisik kepada jiwa saya tentang ‘Taurat dan Injil’ yang mana tertulis di dalam Al-Quran adalah sama dengan Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Kitab Suci Injil sekarang. Saya selalu berpendapat bahwa Taurat dan Injil yang terdapat dalam Al-Quran telah hilang, dan isinya yang benar adalah yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya merasa yakin bahwa Taurat dan Injil yang terdapat dalam Kitab Suci Injil sekarang ini adalah palsu, dan isi yang sebenarnya telah dirubah, dilupakan serta ditambah-tambahkan oleh beberapa pihak. Bagaimanapun, jiwa saya memberitahu saya bahwa Taurat/Injil yang ada di dalam Al-Kitab sekarang adalah benar, namun pikiran saya tidak percaya apa yang dikatakan oleh hati saya: ‘Tidak! Taurat dan Injil yang ada di dalam Al-Kitab sekarang adalah palsu’. Pikiran saya bertentangan dengan jiwa saya dan perasaan saya, dan saya menjadi tidak pasti serta ragu-ragu terhadap apa yang betul sebenarnya.

Untuk membuatkan jiwa saya merasa aman, saya menyerahkan masalah saya ini dengan melakukan sembahyang tahjud, yang mana sembahyang ini adalah untuk meminta pertolongan pada Tuhan agar Dia memberi petunjuk yang pasti kepada kebenaran. Saya meminta Tuhan menolong saya untuk memilih yang mana satu dari dua kepercayaan ini yang benar. Inilah doa saya : ‘Oh Tuhan, Pencipta Syurga dan bumi, Tuhan orang Islam, Kristen, Budha, Tuhan bulan dan bintang, lembah dan gunung; Tuhan semesta alam, tolong tunjukkan aku kebenaran tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Taurat dan Injil. Adakah ini membawa makna bahwa Taurat dan Injil yang benar sudah lenyap yang terdapat ringkasannya dalam Al-Quran? Jika ini adalah benar, aku memohon kepadaMu untuk kuatkan hatiku bahwa aku mungkin tidak belajar Kitab Suci Injil . Tetapi jika ‘kebenaran di dalam Taurat dan Injil’ yang tertulis di dalam Al-Quran , bermakna kebenaran harus dicari di dalam Kitab Suci Injil sekarang, aku mohon padaMu untuk membuka pintu hatiku semoga aku lebih bersungguh-sungguh untuk belajar Kitab Suci Injil secara jujur.’

Saya tidak bertanya kepada siapapun untuk menolong saya membuat keputusan saya ini. Saya tidak bertanya kepada Imam, orang yang alim dalam Islam, atau teman-teman saya yang bijak pandai. Saya bertanya terus kepada Tuhan yang Maha Tahu untuk membuat pilihan bagi saya, jadi saya membuat pilihan yang benar-benar menurut kehendak Tuhan. Saya sembahyang sungguh- sungguh dan menaruh harapan kepada Tuhan agar Tuhan memberi petunjuk dan hidayah bahwa Dia yang memilih kebenaran untuk saya dan menolong saya agar mengetahui dan mengaku kepada agama yang benar. Setiap orang yang mempunyai agama berharap bahwa di sana terdapat kehidupan yang benar setelah kematian dan salah seorang diantaranya adalah saya, saya menaruh harapan yang tinggi kepada Tuhan. Saya percaya kepada kehidupan setelah kematian, dimana kita cuma ada dua tempat untuk dituju : ke neraka, dengan hukuman yang tiada hentinya, kekal abadi di dalam api; atau ke Syurga, bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan selama-lamanya. Saya tidak berpikir tentang kehidupan abadi saya. Sebagai contohnya; mari kita andaikan bahwa kita membawa 10 gram emas murni, kita harus menelitinya secara berhati-hati, untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun yang dapat menipu kita, jadi kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Berapa banyakkah kiranya kita memikirkan tentang kehidupan masa depan jiwa kita. Kita harus belajar dan meneliti kebenaran untuk sembahyang kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, yang memiliki kehidupan di Syurga. Kalau tidak, kita akan menyesal untuk selama-lamanya karena kelalaian kita. Saya selalu yakin bahwa pencipta Syurga dan neraka adalah Tuhan sendiri, oleh karena itulah saya tidak bertanya dan meminta nasehat pada siapapun, pemimpin Kristen atau Guru Islam. Saya mendekati Tuhan, yang memiliki segala kebenaran, peraturan, dan momohon kepadaNya dengan penuh harapan dan percaya bahwa Dia akan memberi petunjuk yang benar kepada saya.

Puji Tuhan karena segala doa saya telah dikabulkanNya! Ini membuktikan bahwa Dia memberikan kebenaranNya kepada orang yang menghendakinya, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini harus dicatat, selain pada ayat 68 surah Al-Maidah, masih terdapat banyak lagi ayat-ayat lain yang terkandung di dalam Al-Quran, yang menarik hati saya pada waktu itu. Sebagai contohnya; Surah As-Sajdah 23 : ‘Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu menerima (Al- Quraan itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil’ Surah Al-Maidah 46: ‘Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan ‘Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa’. Surah Al-Maidah 47: ‘Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya {419}. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik’. Surah Al-Baqarah 62 : ‘Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin {56}, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah {57}, hari kemudian dan beramal saleh 58, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati’. 

Di sana terdapat banyak lagi ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Taurat dan Injil adalah jalan yang benar kepada kebenaran menurut kehendak Tuhan. Ayat Al-Quran ini memberi kesedaran kepada saya untuk meneliti Kitab Suci Injil dengan lebih mendalam lagi, karena Tuhan telah berbisik kepada jiwa saya tentang kebenaran ini. Pada hari yang berikutnya, setelah saya meminta petunjuk pada Tuhan sewaktu sembahyang tahjud, saya merasakan satu perubahan yang jelas pada diri saya. berawal pada hari itu saya menganggap Kitab Suci Injil adalah seperti teman saya dan bukan lagi sebagai musuh. Setiap pagi saya melihat Kitab Suci Injil dengan penuh harapan dan memberi perhatian pada setiap perkataan yang saya baca, karena saya ingin tahu makna yang sebenarnya. Dengan perkataan : ‘Dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’. 

Saya membuka Kitab Suci Injil. Pada waktu itu saya bertujuan untuk membaca Ulangan 18:15. Kitab ini menarik perhatian saya karena pada waktu dahulunya saya mengunakan ayat ini untuk menyerang keimanan orang Kristen, pemimpin mereka adalah guru, Penginjil, dengan niat supaya mereka tahu dan percaya kepada Nabi Muhammad sebagai nabi yang telah diramalkan di dalam Kitab Suci Injil ini. Sebelumnya saya sudah tahu tentang ayat ini, tetapi sekarang maknanya telah berubah sama sekali bagi saya. Sebenarnya untuk memahami Kitab Suci Injil lama sangatlah sukar bagi orang yang tidak mau mempercayainya, tetapi dari segi yang lain kitab ini menjadi lebih jelas bagi orang yang mau mempercayainya dan hati mereka yang telah disentuh oleh Roh Kudus. Ayat-ayat di dalam Ulangan 18:15 dibaca seperti berikut : ‘Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan’. Dahulunya saya menganggap ayat ini memberi ramalan tentang nabi Muhammad.Perkataan ‘nabi itu akan seperti aku (Musa)’ menunjukkan kepada saya tentang pribadi nabi Muhammad sebagai janji nabi karena : Musa dilahirkan mempunyai ibu dan bapa. Muhammad juga dilahirkan seperti Musa, mempunyai ibu dan bapa. Ini tidak seperti Isa Al-Masih yang dilahirkan hanya mempunyai ibu dan tanpa bapa. Ketika Musa beranjak dewasa, dia menikah. Muhammad juga menikah, dan ini bertentangan dengan Isa yang tidak pernah menikah. Musa mempunyai anak lelaki, dan Muhammad juga mempunyai banyak anak. Tetapi Isa tidak mempunyai keturunan karena Dia tidak pernah menikah. Musa meninggal pada umur yang lanjut dan dikuburkan dan ini terjadi juga pada Muhammad. Tetapi Isa tidak meninggal, Dia telah diangkat ke Syurga dan tidak dikuburkan. Dahulunya sangat jelas bagi saya tentang ayat Ulangan 18:15 yang menunjuk bahwa nabi Muhammad adalah nabi yang dijanjikan oleh Musa, dan bukannya ramalan terhadap Isa sebagai nabi seutuhnya atau sebagai Putera Tuhan, seperti kepercayaan orang Kristen.

Tetapi pada hari ini, saya membaca ayat ini secara perlahan-lahan dan berhati-hati untuk memahami makna yang sebenarnya. Saat saya sampai pada pernyataan ‘…..nabi itu akan seperti aku (Musa)’, Roh Kudus berbisik ke dalam jiwa saya yang berbunyi : ‘Jika kamu mentafsirkan persamaan di antara Muhammad dan Musa dan kedua-duanya adalah dilahirkan mempunyai ibu dan bapa, berarti mereka sama dengan manusia lain yang mempunyai ibu dan bapa. ’Sifat ini tidak boleh digunakan untuk menunjukkan kebenaran ramalan itu.

Selanjutnya jika Muhammad seperti Musa karena dia menikah, dan kedua-duanya juga sama seperti orang lain di dunia ini! Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti untuk mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi. Jika Muhammad dianggap sama seperti Musa, karena dia mempunyai keturunan, fakta ini juga tidak bisa digunakan untuk menentukan ramalan itu karena hampir semua orang di dalam dunia ini mempunyai keturunan. Muhammad hanya seperti Musa, meninggal dalam usia yang tua dan dikuburkan. Jika contoh ini digunakan sebagai bukti tentang ramalan itu, maka fakta ini tidak bisa digunakan sebagai bukti untuk persamaan, sebab setiap orang di dunia ini akan meninggal dan dikuburkan. Kematian dan penguburan adalah perkara biasa dan ini tidak menjadikan seseorang itu lain dari pada yang lain. Hal ini menjadi lebih kelihatan dan jelas bagi saya bahwa ramalan Musa itu hanya menunjuk tentang Isa sebagai yang dijanjikan. Dengan alasan itu saya mencoba untuk mencari suatu perbedaan yang lain dari pada yang lain dan luar biasa persamaannya di antara Musa dan Isa. Sebenarnya saya memang menemukan beberapa persamaan yang luar biasa di antara dua manusia ini yang tidak terdapat pada orang lain.

Semasa jaman kanak-kanak, musa terancam pembunuhan oleh Fir’aun, seperti juga Isa pada masa kanak-kanaknya juga terancam untuk dibunuh oleh Herodas. Tidak semua orang yang dilahirkan menghadapi ancaman pembunuhan pada saat yang masih kanak-kanak. Sewaktu kelahiran Musa, Fir’aun sangat marah dan mengarahkan semua budak-budak lelaki yang berusia dua tahun ke bawah harus dibunuh. Ketika Isa dilahirkan Herodas juga sangat marah dan mengarahkan agar budak lelaki di bawah umur dua tahun dibunuh. Di dalam dunia ini hanya dua peribadi ini saja yang menghadapi pengalaman ancaman pembunuhan ketika masih kanak-kanak. (edit)

Semasa jaman kanak-kanaknya, Musa dijaga oleh anak perempuan Fir’aun. Dan semasa kecil Isa dijaga oleh Yusuf yaitu bapa angkatnya. Tidak semua anak di dunia ini dipelihara oleh orang yang dipilih oleh Allah semasa jaman kanak-kanaknya ketika dia menghadapi ancaman.

Semasa jaman kanak-kanaknya juga, Musa tinggal jauh dari rumahnya di Mesir. Ini terjadi sama dengan Isa yang hidup di dalam buangan di Mesir. Tidak semua kanak-kanak semasa kecil hidup jauh dari negerinya, seperti Mesir. Ketika Musa telah menjadi utusan Tuhan, dia menerima kuasa dari Tuhan untuk melakukan mukjizat, seperti juga Isa yang menerima kuasa sebagai Firman yang hidup, dan menerima kuasa untuk melakukan mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit dan membangunkan orang yang telah mati. Musa membebaskan kaumnya yang dipaksa untuk terus menjadi budak, tetapi Isa membebaskan orangnya dari cengkaman dosa dan maut.

Bukti yang istimewa ini telah mengizinkan saya untuk membuat kesimpulan bahwa ramalan yang luar biasa yang dinyatakan ini di dalam Ulangan 18:15 tidak bermaksud untuk membuktikan Muhammad sebagai nabi yang telah diberitahu terlebih dahulu, tetapi untuk menunjukkan bahwa Isa adalah jelmaan Firman Allah. Meskipun kasih Allah itu sangat agung dan Dia telah menyadarkan saya untuk melihat dengan lebih jelas lagi ke dalam Kitab Suci Injil sebagai Firman Allah yang benar, tetapi saya masih juga belum bersedia untuk menjadi seorang Kristen. Mengapa? Karena terdapat beberapa perkara di dalam kepercayaan Kristen yang tidak dapat diterima oleh akal saya, khususnya kepercayaan terhadap Isa adalah Putera Tuhan. Semenjak kecil saya telah diajar, dan saya juga mengajar demikian, yaitu: ‘Tuhan tidak mempunyai anak dan Dia tidak diperanakkan.’ Saya juga tidak dapat menyatakan dengan jelas bahwa Isa adalah Tuhan karena saya telah diajar dan saya juga mengajar seperti:

‘TIDAK ADA TUHAN MELAINKAN ALLAH’
Saya juga bersikap anti Triniti. Ini tidak berasas kepada hakikat dan kebenaran tetapi sebaliknya dipengaruhi oleh prasangka yang tidak sepatutnya. Saya telah mengajar murid-murid saya sedemikian: ‘Kepada siapapun yang mengatakan Allah itu adalah tiga merupakan orang yang fasik’ Saya juga tidak dapat menerima kepercayaan Kristen bahwa Isa benar-benar mati di atas kayu salib. Jika ‘Isa Al-Masih’ adalah nabi, penyayang, utusan Tuhan, atau ‘Putera Allah’ sebagaimana orang Kristen memanggilNya, bagaimana dengan senangnya orang Yahudi yang telah menyiksaNya dan mengantungNya di atas kayu salib sehingga mati? Mengapa Tuhan tidak membela Dia, tetapi membiarkan Dia mati di atas kayu salib? Katakanlah saya mempunyai seorang anak lelaki yang disiksa, atau digantung di atas kayu salib, sudah pasti saya akan melawan orang yang menyiksa anak saya itu untuk menyelamatkannya walau apa pun yang akan terjadi. Bagaimana bisa Allah hilang kuasaNya terhadap orang Yahudi? Pada saat itu saya benar-benar tidak dapat menerima hakikat ini.

Dalam usaha untuk mendapatkan pertolongan untuk keterangan ini, saya mengunjungi beberapa orang guru dan juga Penginjil dan bertanya kepada mereka kenapa Isa bergelar Putera Tuhan atau Tuhan dan apa sebenarnya makna tentang Triniti Tuhan. Saya menyelidiki mengapa Isa Putera Tuhan telah dikorbankan di atas kayu salib dan disalibkan oleh orang Yahudi. Saya juga bertanya kepada mereka tentang kenyataan tentang ‘dosa warisan dari bapa kepada anak’ yang saya anggap bahwa itu adalah hukuman yang tidak adil dari Tuhan.

Semua guru yang saya tanya itu menjawab pertanyaan saya dan menerangkannya dengan mendalam, tetapi pada waktu itu saya tidak dapat menerima ulasan mereka walaupun mereka telah menerangkannya dengan jelas sekali. Ini adalah karena perbedaan latar belakang di antara saya dengan mereka, yang mana seperti teluk yang terpisah jauh di antara kami. Perbedaan di dalam agama yang tidak dikaji dengan sesungguhnya untuk mencari maksud yang sama, Pastinya kami mengkaji perbedaan di antara agama untuk mencari kenyataan yang logis berhubungan dengan ketidak fahaman. Pada masa itu saya seperti penerima radio dan guru adalah pembaca berita. Kedua-duanya mempunyai keadaan yang baik, tetapi oleh karena perbedaan gelombang yang panjang menyebabkan siarannya dan penerimaan saya jauh berbeda. Penerima tidak dapat menangkap berita yang sedang disampaikan oleh penyiar. Keterangan dari guru dan Penginjil itu hanyalah seperti masuk telinga sebelah kiri dan keluar telinga sebelah kanan. Hati saya tidak tersentuh, karena saya tidak faham cara perkataan mereka.Guru itu sendiri tidak memahami dengan jelas kedudukan latar belakang saya sewaktu itu, jadi keterangannya tidaklah menurut keperluan saya seperti yang saya harapkan. Ini bukannya berlaku karena keterangan guru itu salah, tetapi karena perbedaan cara berpikir dan penerangannya, oleh sebab itulah saya tidak dapat memahami keterangan yang lainnya. Walau bagaimanapun saya masih berharap. Saya senantiasa yakin, Tuhan akan menolong saya untuk memilih kebenaran, sudah pasti Dia akan membuka pintu hati saya dan memberi petunjuk untuk memahami semua masalah yang menjadi halangan bagi saya.

Saya senantiasa berdoa kepadaNya: ‘Tuhan, aku memohon agar Engkau menunjukkan kebenaranMu kepadaku tentang perkataan ‘Putera Tuhan’ dan nama ‘Rabbana’ untuk Isa. Aku juga memohon agar Engkau menunjukkan kepadaku makna Triniti dan rahsia dibalik penyaliban Al-Masih. Tuhan, Engkau berilah aku pengertian bahwa Kitab Suci Injil yang sebenarnya adalah dari padaMu, maka pastilah Engkau akan menerangkan dan menjelaskan yang halangiku melalui Kitab Suci Injil, yang mana FirmanMu yang benar yang tidak pernah berubah dari awal hingga sekarang dan untuk selamanya. sesungguhnya telah banyak kali Tuhan menolong saya melalui Roh Kudusnya, yang bekerja di dalam hati saya. Saya akan menerangkan bagaimana Tuhan menolong saya untuk mengatasi halangan ini.

PERJUANGAN SAYA BERTENTANGAN DENGAN KEADAAN LINGKUNGAN SEKITAR
Meskipun saya menjadi pasti dan teguh serta yakin tentang kebenaran ini, dan bersedia untuk menerima Isa sebagai penyelamat peribadi saya, tetapi saya tidak menjadi Kristen secara rasmi, karena kaadaan lingkungan yang menjadi halangan bagi saya. Ketakutan dan kebimbangan ini senantiasa menghantui pikiran saya.

Pengalaman saya menunjukkan bahwa ada banyak orang yang tegas dengan kehendak mereka untuk menerima Isa sebagai penyelamat mereka, tetapi mereka sering terseok-seok untuk menentang pengaruh lingkungan mereka, mungkin karena mereka tidak rela ataupun takut untuk melawan ibu bapa mereka. Kadang-kadang mereka takut kalau-kalau majikan mereka memberhentikan kerja mereka karena mereka memeluk Al-Masih. Orang yang percaya juga akan berselisih faham dengan isteri mereka karena mereka ingin mengikuti Isa bersama-sama dengannya; ini juga merupakan rintangan yang menghalangi mereka ketika mengikuti Isa untuk mempengaruhi hidup dan hati mereka.

Ketakutan terhadap keadaan lingkungan telah ditunjukkan oleh peringatan Isa, ditulis dalam Matius 10:34-36. Dia mengambarkan penderitaan yang mungkin dihadapi oleh setiap orang yang mau mengikutinya: ‘Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya’. Bagaimanapun mereka yang membuat keputusan untuk mengikuti Isa sebagai Tuhan dan membiarkan Isa memenuhi hati mereka, segala kebimbangan tidak akan berkepanjangan. Setiap kebimbangan akan dapat diatasi dengan pertolongan dari Tuhan. Saya sendiri mempunyai pengalaman dalam menghadapi tekanan dari lingkungan. Tetapi Tuhan selalu membuka jalan untuk keluar darinya.

Dari 1961 hingga 1964, saya masih melakukan dua tanggungjawab agama. Saya sembahyang mengikut cara Islam dan pergi ke masjid pada setiap hari Jumaat. Saya juga pergi ke gereja pada setiap hari minggu dan pada hari sabtu saya pergi sembahyang di Gereja Adventis. Tetapi di luar kenyakinan saya, saya tidak pergi ke gereja. Ini adalah karena untuk saya belajar tentang kebenaran. Saya juga sering membaca buku-buku dari orang bukan Kristen yang mengatakan bahwa orang di dalam gereja menyembah berhala, seperti patung dan gambar. Oleh sebab itu saya pergi mengunjungi setiap gereja di sekitar Jakarta secara bergiliran, pada hari minggu. Saya juga mengunjungi lebih dari satu gereja pada hari minggu, untuk mencari adanya penyembahan patung atau tidak.

Akhirnya, saya mendapat kesimpulan dan terbukti bahwa kesangsian saya selama ini sudah terjawab. Setiap gereja yang saya kunjungi tidak terdapat berhala atau gambar yang untuk disembah. Semenjak 1964, jiwa saya sebenarnya sudah dipenuhi dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, atau semangat kebenaran. Berawal pada hari itu saya mengambil keputusan untuk menerima Isa sebagai penyelamat peribadi saya sepenuh hati saya. Tetapi saya masih lemah. Saya tidak berani untuk menyatakan kenyakinan saya secara terbuka. Saya masih menyimpan keKristenan saya secara rahsia. Saya mengunjungi gereja Kristen di Kwitang Indonesia untuk pertama kali saya bertanya tentang pembaptisan secara rahsia, saya tidak mau hal ini diketahui oleh famili ataupun isteri saya. Saya tidak tahu siapa yang menjaga gereja itu, tetapi permintaan saya ditolak, tidak boleh dibaptiskan secara rahsia.

Beberapa minggu kemudian, dengan hasrat yang sama yang seringkali berputar-putar di dalam pikiran saya, saya pergi untuk bertemu dengan Rev. J.Sapulete, dekat gereja Bethel di Jatinegara. Dia bersedia untuk membaptis saya, tetapi dengan satu syarat bahwa saya harus membawa dua atau tiga tetanga Kristen, yang bisa membimbing pertumbuhan keimanan saya supaya saya dapat hidup secara Kristen. Saya tidak dapat menerima syarat ini, saya masih lagi tidak mau mengumumkannya di khalayak ramai bahwa saya seorang Kristen. Ini bersumber dari pengaruh lingkungan, terutama keluarga saya. Saya merasa risau jika mereka akan menentang dan menganiaya sanak keluarga saya. Saya juga takut untuk menanyakan pada isteri saya agar mengikuti saya pergi ke gereja. Saya takut jika isteri saya akan menuntut saya ke Kantor Urusan Agama untuk bercerai. Saya sangat takut untuk berhadapan dengan proses perceraian. Sebab itu saya mau menerima Isa secara rahsia. Tetapi jiwa saya tidak setuju, saya tidak ada keraguan apapun tentang penerimaan Isa. Oleh itu saya tidak lagi melakukan dua tanggungjawab keagamaan. Saya hanya pergi ke gereja. Tetapi ketakutan masih juga berkalanjutan dan kebimbangan mengenai reaksi keluarga saya. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengatasinya. Saya tidak jumpai siapapun untuk meminta nasehat bagi masalah saya ini. Pada masa itu saya rasakan bahwa perjuangan saya betul-betul sedang diuji.

Walau bagaimanapun Tuhan memberi waktu untuk membantu mengatasi masalah saya ini. Dahulunya saya menggangap jika saya berbicara dengan isteri saya tentang hal ini dan keluar Islam dan seterusnya memeluk Kristen akan menyebabkan masalah kepada kami. Tetapi Tuhan sangat baik hati, membuka pintu kebenarannya kepada isteri saya sendiri. Dia merasa aman melalui cahaya dan kecantikan pohon Natal yang mana pada saat itu bercahaya dengan terang di kebanyakkan rumah orang Kristen. Hal ini menjadi tanda kepadanya bagaimana indahnya kehidupan di dalam keluarga Kristen. Dia merasa nyaman dengan lagu-lagu Kristen dan hangat serta bercahaya dengan semangat Natal.

Untuk menjelaskan perasaannya, dia dan seorang anak perempuan saya datang kepada saya, untuk memberitahu saya tentang keinginan yang kuat untuk menjadi seorang Kristen. Ini adalah peluang yang sedang saya nanti-nantikan! Pada hari berikutnya setelah Natal, saya berjumpa dengan Rev.J.Sapulete untuk kali kedua, bertanya kepadanya bahwa saya dan keluarga saya mau dibaptiskan dan menerima Isa sebagai Tuhan kami. Permintaan saya diperkenankan dengan segera dan kami -yakni saya, isteri saya dan tujuh orang anak kami telah dibaptiskan pada 26 Des 1969 oleh Rev. J.Sapulete, di gereja Bethel Jemaat GPIB. Satu minggu kemudian anak lelaki saya juga mengikuti kami. Dia juga sering pergi ke gereja secara rahsia, karena dia takut saya mendapat tahu. Saya sendiri pergi ke gereja secara rahsia juga, sebab saya takut isteri-isteri sanak keluarga saya telah menjadi pengikut-pengikut ‘Isa dan kerena itu mempengaruhi hati kami. 

Anugerah Berkat Tuhan yang Berkelimpahan
Setelah saya dan keluarga saya dibaptiskan pada 26 Disember 1969, sukacita dan kegembiraan seluruh isi rumah saya telah berubah. Kami menerima terlalu banyak berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kami. Paulus berkata : ‘Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang’. (2 Kor 5:17) Apabila seseorang menerima Al-Masih ‘Isa sebagai penyelamatnya, Tuhan akan mengubah kehidupannya. Bayangan Kristus akan menjadi naungannya. Al-kitab berkata: ‘Tuhan mencipta manusia berdasarkan gambarnya’(Kej 1:27). Kehidupan baru ini akan dimulai dengan sukacita yang baru, kasih dan keinginan yang berbeda. Apa yang dahulunya dia kasihi, kini dia benci, dan apa yang dahulunya dia benci, kini berubah menjadi dikasihi. Kehidupannya telah berubah. Perubahan ini sangat mencolok, dan dapat dilihat oleh orang di sekelilingnya. Jalan kehidupannya akan berubah, dan perubahan ini akan dibawa dalam setiap perkataan yang dia ucapkan. Betapa hebatnya!

Saya mempunyai pengalaman dalam perubahan ini dan mereka dapat rasakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Jiwa pemarah sudah lenyap dan berubah menjadi kasih. Dalam kehidupan kerohanian, kami merasa aman dan gembira. Kami tidak merasa ragu- ragu dan jiwa kami terjamin dan penuh dengan sukacita.Bahkan di dalam kehidupan seharian, kami mendapat berkat yang berkelimpahan. Ini adalah pengalaman yang membuktikan kebenaran janji Tuhan bahwa telah digenapi oleh ‘Isa Al-Masih, utusanNya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: ‘Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup’. (Yoh 7:37-38) ‘Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan’. (Yoh 10:10b) Perubahan di dalam kehidupan isi rumah kami sangat mencolok dan terjadi dengan pantas di mana kami menjadi ejekan. Tetangga, kerabat dan sanak saudara berpendapat bahwa kami telah menerima bantuan dari gereja sebagai balasan karena menjadi Kristen. Orang banyak mengutuk kami dengan berkata: ’Jika kamu ingin menjadi kaya dengan cepat, ikutlah cara en.Ambrie dan menjadi Kristen dan kamu akan mendapat berjuta-juta rupiah dari gereja’. Mereka menyangka bahwa kehidupan kami diberkati melalui pemberian dari gereja sebagai sogokan karena menjadi Kristen. Tidak, bukan karena itu! Kami tidak menerima bantuan apapun dari gereja atau dari siapapun sebagai balasan karena kami menerima Kristus. Kami tidak menerima duit, harta benda atau janji peluang pekerjaan walau hanya satu senpun. Sesungguhnya berkatan kehidupan kami pada saat itu hanyalah melalui kemurahan hati Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bahwa semua orang yang mempercayainya akan memperolehi berkat yang berkelimpahan.

186 komentar:

 1. Saudaraku, anda keliru. Kelahiran Nabi Isa (Isa Almasih) maupun kematiannya tidak ajaib. Itu sudah ketetapan (kalimat) ALLAH bahwa Isa Almasih dilahirkan melalui proses phartenogese, itu mudah saja bagi ALLAH.
  Isa Almasih ditetapkan sebagai nabi dan Rasul bagi bani Israil. Namun tugas kerasulannya bukan untuk di Bumi, tetapi untuk di planet lain di bawah orbit Bumi dan dia menjadi nenek moyang bani Israil di planet itu (ayat 23/50). Jadi Injil yang ada di Bumi sekarang ini bukan merupakan wahyu dari ALLAH, melainkan catatan kehidupan Isa Almasih.
  Anda sekarang menjadi penganut Jesus Kristus, apakah anda melaksanakan Shalat sebagaimana perintah Isa Almasih (ayat 19/31).

  Aku hanya berharap, agar anda segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebelum malakal maut menjemput anda.

  BalasHapus
  Balasan
  1. setuju..kenapa orang dah di kasih tau dalam Al quran dengan sebenarnya malah berbelok ...belajar tanpa guru syetanlah gurunya...coba di baca lagi Alqurannya agar kembali ke jalan lurus ..

   Hapus
  2. @Jack,
   Jangan sedih, ttp sadarlah , bahwa didalam islam tidak ada penghapusan dosa yg dapat memberi kepastian keselamatan masuk surga, Sebab hanya ada didalam Kristus, bacalah dibawah ini
   Apalagi Surga yg ditawari nabi anda mencurigakan, sebab koq ada banyak percabulan / maksiat disana? dan tidak ada tempat utk wanita. Kasihan betul wanita2 muslim, mana surganya ?

   Hapus
  3. @jagona,
   Janganlah mengecilkan Kebesaran Yesus, juga janganlah membesarkan muhamad,secara ber;lebihan melebihi fakta kenyataannya
   2.TIDAK ADA seorangpun manusia selain YESUS, yang SANGGUP BANGKIT sendiri dari kematian (kekal, tidak mati lagi) dan Naik ke Surga dengan kemampuan sendiri, DISAKSIKAN BANYAK orang. ( Baca Rom 1:4 dibawah ini)
   Itulah BUKTI, bahwa YESUS adalah TUHAN ALLAH YANG MAHA KUASA

   3.Saat kelahiranNya ADA TANDA BINTANG dilangit, sedemikian rupa sehingga dapat membimbing 3 ahli bintang dari Persia datang menyembah bayi Yesus, ada tertulis di Mat.2:1-12
   -Dan pada hari KematianNya, dunia menjadi gelap selama 3 jam. Padahal, gerhana matahari yang pernah terjadi paling lama cuma 8 menit

   4.Luk.2:11, Ketika YESUS MASIH BAYI SAJA, IA SUDAH DISEBUT TUHAN

   5.Dalam Yoh 8:24 Tuhan Yesus berkata: ”kamu akan MATI (BINASA) DALAM DOSAMU, jikalau kamu TIDAK PERCAYA bahwa Akulah Dia (bahwa Yesuslah Allah)

   6.Dalam Luk 4: 12 YESUS berkata kepada iblis (saat iblis mencobai Dia):”Jangan engkau mencobai TUHAN, Allah mu,.....” berarti: YESUS mengakui,bahwa DIA adalah TUHAN, Allah
   10. Yoh 16:8-9 Yesus berkata:”Dan kalau IA (RohulQudus) datang, Ia akan menginsafkan dunia akan DOSA, kebenaran dan penghakiman; akan DOSA, karena mereka tetap TIDAK PERCAYA kepada-KU ( sebagai Tuhan, Allahmu)”.

   Hapus
  4. @jagona,
   PERTANYAAN2 PENTING YG PERLU ANDA JAWAB DGN JUJUR (BILA ANDA PANDAI) :
   1. Siapakah Nabi YANG SUCI ( tidak cabul dan tidak ada dosa sama sekali ) menurut Alkitab dan Quran ( Qs 19:19 ; I Pet 2:22 ; I Yoh 3: 3&5 ; 2 Kor 5:21) ? Muhamad atau Yesus ?

   2. Siapakah Nabi yang sudah diputuskan Allah menjadi TANDA dan RAKHMAT ALLAH bagi manusia , menurut Qs 19:21 & Qs 21:91 ? Muhamad atau Yesus ?

   3. Siapakah yg memiliki gelar KALIMATULLOH dan ROHULLOH, menurut QS 4: 171 ? Muhamad atau Yesus ?

   4. Siapakah Nabi, menurut Qs 43:61 yang BENAR2 MENGETAHUI tentang Hari Kiamat, SAMA seperti Tuhan Allah ( di Qs 7:187 & 31:34 ) ? Muhamad atau Yesus ?

   5. Siapakah Nabi yang SANGGUP MEMBUAT MAKHLUK HIDUP ( burung ) dari segumpal tanah SAMA seperti Allah ketika menciptakan Adam, juga dari segumpal debu tanah ?
   Muhamad atau Yesus ? Mungkin anda berkata : Itu kan seijin Allah ; Tapi coba renungkan : Kenapa HANYA kpd Isa, ijin diberikan dan kenapa TIDAK kpd muhamad dan nabi2 lain?

   6. Siapakah nabi didalam Qs 5:110 yang begitu SAKTI DAN BERKUASA utk membuat banyak mujizat ? Andai dikatakan, seijin Allah; kenapa HANYA Dia yg diijinkan Allah ?
   Muhamad atau Yesus ?

   7. Siapakah Nabi yang diperkuat / diisi /DIPENUHI OLEH ROHUL QUDUS ( ROH ALLAH ) ?
   Muhamad atau Yesus ?

   8. Siapakah Nabi yang SANGGUP MEMBUNUH DAJJAL hanya dengan hembusan nafasNya ? Muhamad atau Yesus ?

   9. Siapakah Nabi yang akan datang lagi ke dunia pada akhir zaman ( berarti Dia HIDUP ) utk menjemput/ menyelamatkan umatNya ( dari Aniaya Besar ) naik ke surga ?
   Muhamad atau Yesus ?

   10. Siapakah Nabi yang akan menjadi HAKIM SEMUA MANUSIA (menjadi Saksi/Jaksa manusia saat hari kematiannya , menurut Qs 4:159 ) ? Muhamad atau Yesus ?

   11. Siapakah Nabi yang TERKEMUKA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT menurut Qs 3:45 ?
   Muhamad atau Yesus ?

   12. Siapakah Nabi yang memegang KITAB KEHIDUPAN ( Wah 21:27 ) yang MENCATAT nama2 orang calon penghuni Surga ? Muhamad atau Yesus ?

   13. Siapakah Nabi yang ditetapkan ALLAH menjadi Jalan Yang Lurus , menurut QS 43 : 61 ?
   Dan menurut Yoh 14:6 ; Muhamad atau Yesus ?

   14. Muhamad mengakui Yesus, tetapi sebaliknya TIDAK , atau
   Yesus mengakui Muhamad, tetapi sebaliknya tidak ?

   15. Siapakah Nabi yang SANGGUP MENGHAPUS / MENEBUS DOSA umat yang percaya kepadaNya ? Dan SANGGUP MEMBAWA umatNya NAIK KE SURGA ? Sehingga Dia tidak perlu lagi didoakan umatNya supaya selamat, sebab justru Dia Juruselamat.
   Muhamad atau Yesus ?

   16. Mana kitab suci yang DIAKUI / DIBENARKAN oleh kitab suci lainnya , tetapi SEBALIKNYA TIDAK ?
   Maksudnya : -Alkitab diakui/ dibenarkan Quran, tetapi sebaliknya tidak, atau
   -Alquran diakui/ dibenarkan Alkitab, tetapi sebaliknya tidak ?
   Nabi dengan ciri2 yang seperti itulah yang LAYAK ANDA IKUTI dan IMANI

   Hapus
  5. Masyallah nabi muhammad ITU penutup para nabi Dan nabi Muhammad ITU masa kecilnya pernah di bedah oleh malaikat Dan Dia di undang Sama Allah ke langit menaiki burak Dan di dampingi oleh malaikat jibril Dan pada Saat ITU pada waktu isrod mikrojnya nabi nabi membawa perintah sholat dan nabi ....
   Klo Salah tolong di maafkan

   Hapus
  6. Ayat Bibel yang diyakini sebagai mukjizat iman adalah Injil Markus 16:17-18: “And these signs shall follow them that believe… They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them” (King James Version)    “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ....mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Terjemahan Baru).   “Sebagai bukti bahwa mereka percaya, ....kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).   Menurut ayat Injil tersebut, Yesus Kristus menggaransi orang Kristen yang beriman, dengan kepastian memiliki beberapa bukti mukjizat, antara lain: tidak akan celaka bila memegang ular berbisa yang mematikan dan tidak akan celaka bila meminum racun yang mematikan.   Silahkan buktikan jika percaya.....

   Hapus
  7. Tidak ada yg harus dibuktikan itu adalah iman. Jika anda menantang orang Kristen untuk membuktikan berarti anda Mencobai Tuhan yg jelas Hamba Kristen Sejati tidak akan tergoda dari tantangan anda untuk membuktikan Itu untuk mencobai Tuhan. I Love Jesus I Belong to Jesus Forever

   Hapus
  8. Ervan asri tunjukkan tuhanmu itu benar n tidak bohong klo pengikutnya gk bakal mati walau minum racun. Kapan n dimana saya bakalan datang sebagai saksi

   Hapus
  9. Michael Pangandaheng kami tahu kalian gk akan berani karna hasilnya tak sejalan dg yg injil suratkan tp kalian bakalan mati. Masih gembor-gembor injil firman tuhan. Klo benar injil firman tuhan kalian pasti selamatkan kalian karna itu kata tuhan kalian sendiri, masak gak percaya sama tuhannya penganut apaan, berlaku juga untuk saudara ervan asri. Lakukan kalau gk mau dibilang bibel itu hoax

   Hapus
  10. saya tidak perlu baca panjang lebar membaca tulisan kebohongan sipenulis bahwa penulis tak pernah beragama islam,karena:
   1)seorang muslim,apalagi seorang muslim muhammadiyah,tak pernah menyebut kata"sembahyang",tapi mereka menyebutnya "sholat",kemudian menyebut muhammadiyah dg "muhammadiah" alangkah besar dosamu menjelek2kan muslim muhammadiyah
   2)seorang muslim kalau menyebut sholat malam itu bukan tahjud tetapi TAHAJJUD.
   3)secara tidak sadar penulis mengakui kebenaran Alqur'an,bahwa Alqur'an datang dari Allah swt.memang taurat,injil,alqur'an adalah kitab yg diberikan kpda musa as,isa as,dan muhammad saw.akan tetapi,kitab terdahulu diperbaharui oleh kitab slanjutnya,taurat disempurnakan injil,dan injil disempurnakan alqur'an.seperti teknologi lama digantikan teknologi terbaru,itulah cara Allah swt memberikan petunjuk kpda hambaNya.tetapi injil sekarang sd diubah,tak sama dg injil yg asli,sebagai contoh alqur'an diturunkan kpda nabi muhammad saw dlm bahasa arab,maka alqur'an sampai sekarang berbahasa arab dan utk mengetahuinya diartikan dlm bahasa negara masing2,dijaga trus keasliannya sampai akhir zaman,kitab injil diturunkan kpda isa as,mana skrg kitab injil bahasa aslinya,yg ada cuma terjemahannya saja,sekian ,thanks

   Hapus
  11. saya sangat berterima kasih banyak MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan pesugihan dana ghaib nya kini kehidupan kami sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ternyata apa yang tertulis didalam blok MBAH RAWA GUMPALA itu semuanya benar benar terbukti dan saya adalah salah satunya orang yang sudah membuktikannya sendiri,usaha yang dulunya bangkrut kini alhamdulillah sekaran sudah mulai bangkit lagi itu semua berkat bantuan beliau,saya tidak pernah menyangka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan kebaikan MBAH,,bagi anda yang ingin dibantu sama MBAH RAWA GUMPALA silahkan hubungi MBAH di 085 316 106 111 insya allah beliau akan membantu anda dengan senang hati,pesugihan ini tanpa resiko apapun dan untuk lebih jelasnya buka saja blok mbah PESUGIHAN DANA GHAIB TANPA TUMBAL

   Hapus
  12. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
  13. Hari ini saya ingin mengunkapkan tentang perjalanan hidup saya,karna masalah ekonomi saya selalu dililit hutang bahkan perusahaan yang dulunya saya pernah bagun kini semuanya akan disitah oleh pihak bank,saya sudah berusaha kesana kemari untuk mencari uang agar perusahaan saya tidak jadi disitah oleh pihak bank dan akhirnya saya nekat untuk mendatangi paranormal yang terkenal bahkan saya pernah mengikuti penggandaan uang dimaskanjeng dan itupun juga tidak ada hasil yang memuaskan dan saya hampir putus asa,,akhirnya ketidak segajaan saya mendengar cerita orang orang bahwa ada paranormal yang terkenal bisa mengeluarkan uang ghaib atau sejenisnya pesugihan putih yang namanya Mbah Rawa Gumpala,,,akhirnya saya mencoba menhubungi beliau dan alhamdulillah dengan senan hati beliau mau membantu saya untuk mengeluarkan pesugihan uang ghaibnya sebesar 10 M saya sangat bersyukur dan berterimakasih banyak kepada Mbah Rawa Gumpala berkat bantuannya semua masalah saya bisa teratasi dan semua hutang2 saya juga sudah pada lunas semua,,bagi anda yang ingin seperti saya dan ingin dibabtu sama Mbah silahkan hubungi 085 316 106 111 saya sengaja menulis pesan ini dan mempostin di semua tempat agar anda semua tau kalau ada paranormal yang bisah dipercaya dan bisa diandalkan,bagi teman teman yang menemukan situs ini tolong disebar luaskan agar orang orang juga bisa tau klau ada dukun sakti yg bisa membantuh mengatasi semua masalah anda1.untuk lebih lengkapnya buka saja blok Mbah karna didalam bloknya semuanya sudah dijelaskan PESUGIHAN DANA GHAIB TANPA TUMBAL

   Hapus
  14. Islam mengakui kitab Injil,Zabur dan Taurat sebagai kitab yg diturunkan Allah kepada suatu kaum tetapi bukan untuk semua kaum sebagaimana Isa untuk kaum yahudi sebagai penuntun kejalan yang benar( kecuali nabi Muhammad untuk seluruh kaum karena beliau adalah nabi dan rasul terakhir ).
   Walaupun dalam kitab masih ada beberapa yang asli, tapi menurut islam kitab Injil, Taurat, dan Zabur sekarang sudah tidak original karena sudah banyak yg diganti sesuai dengan keinginan/kepentingan penulis kitab.
   Islam mengakui nabi Isa beserta mukjizatnya namun tidak mengakui bahwa yang mati disalib adalah nabi Isa Karena yg disalib cuma orang yg diserupakan seperti nabi Isa.
   Nabi Isa tdk pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan, hanya penulis kitablah yg mengangkatnya. Kalau penyaliban untuk menghapus dosa manusia mengapa Tuhan mesti mengorbankan dirinya untuk disalib apakah dengan penyaliban akan menghapus dosa ? Nabi Isa Mau disalib bukan atas keinginannya.
   Nabi Muhammad adalah orang yg dijamin masuk surga Oleh Allah tetapi beliau sendiri tdk menjamin dirinya masuk surga karena semuanya hanya atas kehendak Allah, ini memberi pelajaran kepada ummat Islam agar lebih tekun lagi beribadah dan beramal karena Nabi sendiri tidak menjamin dirinya. Kalau nabi Isa lebih banyak disebutkan dalam Al Quran daripada Muhammad ditambah dengan surah Maryam tujuannya agar diambil pelajaran dari kisahnya, klo Nabi Muhammad mau pasti namanya yg paling banyak tertulis.
   Kalau Mau mengenal Islam Jangan mempelajari dari ummatnya tapi pelajarilah dari Al Quran dan hadis yg sahih Karena umat islam jg terpecah menjadi beberapa golongan namun Al Quran sebagai hukum tertinggi tidak pernah berubah sampai akhir zaman, apabila ada hadis yg bertentangan dengan Al Quran maka itu adalah hadis palsu.
   Nabi Muhammad adalah khalifah/raja di Madinah tetapi hanya toleran kepada umat Yahudi dan Nasrani karena ajarannya sama sama bersumber dari Allah SWT, bahkan seorang laki-laki boleh menikah dengan wanita kedua agama ini tanpa memaksa untuk pindah agama.

   Hapus
 2. Hallelluyah...God is good all the time.

  BalasHapus
 3. Yang membuat dia percaya kepada Isa Almasih adalah tuntunan roh kudus bukan syetan. Dia mengatakan "Jiwa PEMARAH sudah lenyap dan berubah menjadi KASIH". Kasih bukan ajaran syetan... Lagi pula saya mengetahui banyak cerita semacam ini yakni banyak orang yang bukan pengikut Almasih lalu oleh tuntunan roh kudus diarahkan hidupnya pada Isa Almasih. Alamilah Tuhan dalam hidup anda.......GBU :D

  BalasHapus
  Balasan
  1. @Jack,
   Anda keliru, sebab Firman Allah berkata
   1Kor 12:3 " Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: "Terkutuklah Yesus!" dan tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh Kudus. "
   Jadi hanya oleh karena ada Roh Kudus lah dalam hati seseorang sehingga dia bisa mengakui Yesus sbg Tuhan. Bila tidak bisa , berarti tidak ada Roh Kudus dlm hati orang tsb, melainkan : setan yg ada dalam hatinya

   Hapus
  2. Ayat Bibel yang diyakini sebagai mukjizat iman adalah Injil Markus 16:17-18: “And these signs shall follow them that believe… They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them” (King James Version)    “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ....mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Terjemahan Baru).   “Sebagai bukti bahwa mereka percaya, ....kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).   Menurut ayat Injil tersebut, Yesus Kristus menggaransi orang Kristen yang beriman, dengan kepastian memiliki beberapa bukti mukjizat, antara lain: tidak akan celaka bila memegang ular berbisa yang mematikan dan tidak akan celaka bila meminum racun yang mematikan.   Silahkan buktikan jika percaya.....

   Hapus
  3. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 4. Soal mau murtad itu urusan kamu,namun setelah kuperbandingkan injil dan quran rupanya benar bahwa,injil memang sudah ketinggalan zaman,dan ketika kupertanyakan tentang kehebatan ayat injil di google,tak seorangpun dapat menjawabnya,rupa rupanya benar bahwa injil hanya diperuntukkan bagi kaum nasrani terdahulu,dan sangat ketinggalan zaman juga tidak relefan bila dipakai di zaman kini...

  BalasHapus
  Balasan
  1. mas anas anda bisa baca matiur markus lukas dan ksah para rasul di akhir pasal,anda akan emndapatkan jawabannya bahwa yesus untuk segala bangsa...

   Hapus
  2. Masa gama juga bisa baca bahawa Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Arti injil sendiri sudah sangat jauh melenceng. Dari bahasa ibrani, kemudian yunani, inggris dan indonesia, hasilnya penafsiran sudah jauh berbeda dengan aslinya.

   Hapus
  3. @ Anas,
   Bacalah tulisan ku ttg Ciri2 Alkitab asli dan palsu, spy anda bisa pahami perbedaannya
   Jangan terbalik!!

   Hapus
  4. Bagian mana dari injil yang tidak relevan?
   Setahuku di islam diperintahkan basuh bagian tubuh anda dengan lumpur kalo kena jilatan añjing.
   Apakah ini relevan?
   Bisa2 kena antrax dan berbagai penyakit.
   Di islam justru banyak membuat aturan2 yang jadul dan ketinggalan ilmu pengetahuan. Contohnya luka gak boleh diberi alkohol ( saya lihat di transtv).
   Alkitab berisi ajaran yang membanguñ kerohanian, bukan peraturan sehari2 yañg gak up to date dan mencelakakan umatnya dan membuat frustasi saat dibuka fakta banyak barang2 yang dipakai ternyata dari tubuh babi.

   Hapus
  5. Kalau di matius lukas dan kisah para rasul di sebutkan bahwa yesus untuk segala bangsa lalu bagaimana dengan ayat yang menyebutkan bahwa yesus di utus hanya untuk bani israel?apa artinya ayat ini kontradiksi?

   Hapus
 5. Untuk saudara yohansa,bener lho,aku sudah ketak ketik sana sini di google tentang mukjizat injil,kehebatan alkitab,pokoknya semua kelebihan agama kristen,namun semua jawaban kehebatan dan mukjizat yang diungkap hanya terjadi pada masa yesus saja,semisal sepotong roti yang bisa dibagi dan dimakan oleh orang banyak dan masih tersisa 12bakul,dan hal itu terjadi pada masa yesus masih hidup.Kalau anda cerita begini pada orang atheis,maka anda akan dianggap bullshit.
  Coba bandingkan dengan ayat alquran yang menyatakan bahwa tumbuhan dikawinkan oleh Alloh,kalau muhammad mengatakan seperti ini pada masa itu kepada orang kafir,tentu akan dianggap bohong bukan? Sebab tumbuhan kawin baru diketahui secara ilmiah pada abad modern ini,sedang pada masa muhammad masih hidup belum ada penelitian seperti sekarang,atau gampangnya ilmunya belum nyampai begitu,dan hal seperti ini bukan hanya berlaku bagi kaum muslim saja,melainkan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia,
  Oh ya,yang saudara yohansa sebut matius lukas dll yang menyatakan alkitab diperuntukkan bagi manusia seluruh dunia,maka hal tersebut hanya berlaku di kalangan kristen saja.
  Nah maksud saya,coba saudara lukas ungkap ayat alkitab yang seperti tumbuhan kawin tadi,makksudku,Yesus bersabda tentang sesuatu,lalu orang menganggapnya bohong,dan ternyata baru terbukti dan diketahui secara ilmiah di zaman kini,begitu.......

  BalasHapus
  Balasan
  1. @Anas, inilah kelebihan ajaran Kristen:
   KEPASTIAN KESELAMATAN HANYA ADA DIDALAM KRISTUS, TIDAK ADA DIDALAM YANG LAIN

   Mat 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia YESUS, karena Dialah yang akan MENYELAMATKAN umat-Nya dari DOSA mereka."

   Yoh 3:16-18 Karena begitu BESAR KASIH ALLAH akan dunia ini, sehingga Ia telah MENGARUNIAKAN Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang PERCAYA kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh HIDUP yang KEKAL.
   Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk MENYELAMATKANNYA oleh Dia.

   Barangsiapa PERCAYA kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa TIDAK percaya, ia telah berada dibawah HUKUMAN, sebab ia TIDAK PERCAYA dalam nama Anak Tunggal Allah.

   Yoh 8:24 Karena itu tadi Aku (Yesus) berkata kepadamu, bahwa kamu akan MATI dalam DOSAmu; sebab jikalau kamu TIDAK PERCAYA, bahwa Akulah Dia (ALLAH), kamu akan MATI DALAM DOSAMU."

   Yoh 10:28 dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka PASTI TIDAK AKAN BINASA sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.

   Yoh 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah JALAN dan KEBENARAN dan HIDUP. TIDAK ADA seorangpun yang DATANG kepada BAPA, kalau tidak melalui AKU.

   Yoh 16:8-9 Dan kalau Ia (RohulQudus) datang, Ia akan menginsafkan dunia akan DOSA, kebenaran dan penghakiman; akan DOSA, karena mereka TETAP TIDAK PERCAYA kepada-KU.

   Kis 4:12 Dan KESELAMATAN TIDAK ADA di dalam siapapun juga selain DIDALAM DIA (YESUS), sebab di bawah kolong langit ini TIDAK ADA NAMA LAIN yang diberikan kepada manusia yang olehNya kita dapat DISELAMATKAN."

   Rom 5:8-10 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita PASTI akan di SELAMATKAN dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, PASTI akan di SELAMATKAN oleh HIDUP-Nya!

   Rom 10:9-10 Sebab jika kamu MENGAKU dengan mulutmu, bahwa YESUS adalah TUHAN, dan PERCAYA dalam hatimu, bahwa Allah telah MEMBANGKITKAN Dia dari antara orang mati, maka kamu AKAN DISELAMATKAN.Karena dengan hati orang PERCAYA dan DIBENARKAN, dan dengan mulut orang mengaku dan DISELAMATKAN.

   Mrk 16:16 Siapa yang PERCAYA dan DIBAPTIS akan DISELAMATKAN, tetapi siapa yang TIDAK PERCAYA akan DIHUKUM.
   bersambung

   Hapus
  2. @Anas, samb. ttg kepastian....
   Yeh 36:26 Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan MENJAUHKAN dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.

   Yeh 36:27 ROH-KU akan Kuberikan DIAM didalam batinmu dan Aku akan MEMBUAT kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.

   Gal 3:13 “KRISTUS telah MENEBUS kita (umatnya) dari KUTUK Hukum-Taurat dengan jalan menjadi KUTUK karena kita (umatnya), sebab ada tertulis:”TERKUTUKLAH orang yang digantung pada kayu salib “

   Ef.1:7 Sebab DIDALAM DIA (YESUS) dan oleh DARAHNYA kita beroleh PENEBUSAN, yaitu PENGAMPUNAN DOSA, menurut KEKAYAAN KASIH KARUNIANYA, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian

   1Pt 1:18-19 Sebab kamu tahu, bahwa kamu TELAH DITEBUS dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu BUKAN dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan DARAH yang MAHAL, yaitu DARAH Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

   Mzm 37:23 TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya;

   Mzm 37:24 apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang tangannya.

   1Kor 1:8 Ia (Allah) juga akan MENEGUHKAN kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu TAK BERCACAT pada Hari Tuhan kita Yesus Kristus.

   2Kor 1:21 Sebab Dia yang telah MENEGUHKAN kami bersama-sama dengan kamu di DALAM Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi,
   2Kor 1:22 .... yang MEMETERAIKAN tanda milik-Nya atas kita dan yang MEMBERIKAN Roh Kudus di dalam hati kita sebagai JAMINAN dari semua yang telah disediakan untuk kita.

   1Yoh 5:18 Kita tahu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa; sebab Dia (Yesus) yang “lahir” (keluar/datang/berasal) dari ALLAH MELINDUNGI nya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya.
   (Terj,bhs se-hari2:1Yoh 5:18 ) Kita tahu bahwa semua orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab Anak Allah MELINDUNGInya, dan Si jahat TIDAK DAPAT berbuat apa-apa terhadapnya.

   1Ptr 1:5 Yaitu kamu, yang DIPELIHARA dalam KEKUATAN ALLAH karena IMANmu ( kepada Yesus) sementara kamu menantikan KESELAMATAN yang telah TERSEDIA untuk dinyatakan pada zaman akhir.

   Yud 1:24 Bagi DIA ( Yesus) , yang BERKUASA MENJAGA supaya jangan kamu tersandung dan Yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya,

   Rom 8:1 Demikianlah sekarang TIDAK ADA PENGHUKUMAN bagi mereka yang ADA DI DALAM KRISTUS YESUS.

   Rom 8:2 Roh, yang memberi hidup TELAH MEMERDEKAKAN kamu DALAM KRISTUS dari hukum dosa dan hukum maut.
   Terj. ILT : “Sebab hukum Roh Kehidupan DIDALAM KRISTUS YESUS telah MEMBEBASKAN aku dari hukum dosa dan maut”

   1Tes 5:9-10 Karena Allah TIDAK menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh KESELAMATAN oleh YESUS KRISTUS, Tuhan kita,...
   .... yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.

   bersambung

   Hapus
  3. @anas, samb ttg kepastian....
   2Tim 4:18 Dan Tuhan akan MELEPASKAN aku dari setiap usaha yang jahat. Dia (Yesus) akan MENYELAMATKAN aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin.

   Efe 1:4-5 Sebab DIDALAM DIA (Yesus), Allah telah MEMILIH kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di-hadapan-Nya.
   Dalam kasih Ia telah MENENTUKAN kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,....

   Efe 1:7 Sebab DIDALAM Dia dan oleh DARAH-NYA kita beroleh PENEBUSAN, yaitu PENGAMPUNAN dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya,

   Efe 1:11 Aku katakan "DIDALAM KRISTUS", karena DIDALAM Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan-kami yang dari semula DITENTUKAN untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya

   Efe 1:13-14 DIDALAM DIA kamu juga-karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu--DIDALAM DIA kamu juga, ketika kamu PERCAYA, di-METERAI-kan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu.
   Dan Roh-Kudus itu adalah JAMINAN bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu PENEBUSAN yang MENJADIKAN kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.


   JANGAN LAH PERCAYA KEPADA nabi yang tidak mampu memberikan Keselamatan kepada umatnya

   Mzm 146:3-4 Janganlah percaya kepada...............manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah;

   Jadi sdr2, selidikilah, apakah nabi anda mampu menjamin keselamatan anda atau tidak.

   Hapus
  4. Saudara anas,
   Yesus datang ke dunia ini untuk membagikan isi hati Tuhan yang tidak menginginkan kematian semua orang.
   Yesus mati di kayu salib menggantikan semua umat manusia.
   Jadi Yesus berfokus pada keselamatan manusia.
   Yesus itu Tuhan sumber pengetahuan tapi datang bukan untuk pamer pengetahuan.
   Ilmu pengetahuan tidak bisa menyelamatkan.
   Tetapi, Pengenalan akanTuhan lah yang membawa keselamatan bagi saya dan saudara semua.

   Hapus
  5.  
   kitab kidung agung :
   Kiranya ia mencium aku dengan kecupan!
   Karena cintamu lebih nikmat dari pada anggur1 KA 1:2

   Tangan kirinya ada di bawah kepalaku,
   Tangan kanannya memeluk aku. KA 2:6

   Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu,3
   Seperti dua anak rusa buah dadamu,
   Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput
   Di tengah-tengah bunga bakung.5 KA 4:3,5

   Pusarmu seperti cawan yang bulat,
   Yang tak kekurangan anggur campur.
   Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung.2
   Seperti dua anak rusa buah dadamu,
   Seperti anak kembar kijang.3 KA 7:2-3

   Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan
   Buah dadamu gugusannya.7
   Aku ingin memanjat pohon korma itu dan
   Memegang gugusan-gugusannya.
   Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan
   Nafas hidungmu seperti buah apel,8 KA 7:7-8

   Kejadian 19:30-36 : Perzinahan ayah – anak Kejadian 35:22 : Perzinahan ibu – anak
   Kejadian 38:15-30 : Perzinahan ayah-menantu
   2 Samuel 13:5-14 : Perzinahan kakak-adik
   2 Samuel 16:21-23 : Anak memperkosa Ibu
   Yehezkiel 16:23-24 : Pelacur tak pernah puas
   Amsal 7:7-22 : Istri berselingkuh
   Hakim-hakim 16:1 : Berzinah dengan sundal

   Hapus
  6. Ervan asri itu bukan jawaban dari yang mas anas pertanyakan. Klo jawab jgn nyangkutin hal yg lain klo tanya juga satu satu aj supaya ketemu jawabannya

   Hapus
 6. Oh ya,ada satu lagi,awas lho jangan beralasan bahwa kristen gak suka pamer seperti yang sudah sudah,melainkan sebagai bahan perbandingan antar agama untuk semua umat manusia,jadi sekarang ungkap saja kelebihan,kehebatan,mukjizat,atau apapun saja yang ada pada alkitab injil dan kristen,Silakan.........

  BalasHapus
  Balasan
  1. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
  2. Maaf ya, ada ayat di PL yg mengatakan dunia itu bulat dan terletak pada porosnya. Padahal ditulis ribuan tahun SM. padahal masa itu manusia masih bingung tt bentuk bumi. Masih percaya bumi itu datar. Luar biasa

   Hapus
  3. Maaf ya, ada ayat di PL yg mengatakan dunia itu bulat dan terletak pada porosnya. Padahal ditulis ribuan tahun SM. padahal masa itu manusia masih bingung tt bentuk bumi. Masih percaya bumi itu datar. Luar biasa

   Hapus
  4. Kelebihan.mujizat apapun di itu tidak akan ada bagi orang yg tidak meyakini dan mempercayainya bahwa semua itu nyata....

   Hapus
 7. Oh ya,kalau saudara Yohansa tidak mau mengungkap,dan beralasan tidak mau pamer,maka alkitab injil dan kristen akan dianggap salah dan kalah,dan semua orang akan mengatakan bahwa yang benar ayat alquran dan yang menang kaum muslimin,demikian.......

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tak perlu di pamerkan... suatu saat lamu pasti tau kenyataanya

   Hapus
 8. Oh ya,ayat dalam lukas matius dll yang menyatakan bahwa alkitab diperuntukkan bagi semua bangsa,ternyata bertentangan dengan ayat alkitab yang saya ketahui yaitu,yesus pernah mengatakan "Aku tidak diutus melainkan hanya untuk domba domba yang hilang dari kaum israel" maksudnya Yesus diutus hanya untuk bangsa israel saja.
  Lantas siapa orang yang mengatakan bahwa alkitab diperuntukkan bagi semua bangsa? Kenapa dalam alkitab sendiri ada pertentangan? Yesus mengatakan hanya untuk kaum israel saja,tapi penjelasannnya untuk semua bangsa,Wah...mana yang benar nich...??????

  BalasHapus
  Balasan
  1. syalooomm.... smua ayat2 yang ad di alkitab itu memiliki arti ,,anda melihat dg mata fisik anda,,bkn dg mata rohani anda,,knp anda hrus mncri d google sgala mukjizat alkitab? kami slalu mngadakan KKR,menyembuh kn org2 skit bgi mreka yang prcya,,,isi alquran hanya ayat2 brupa printah2,,sdangkan alkitab brisi crita d mn crita trsbut mngandung bny arti,,,

   skrng tidak prlu membandingkan agama atau kjelekan ,,lihat pd diri sndiri,,anda bragama muslim blm tntu anda smpurna ibadah ny,,anda mncri2 kbnaran lwt internet ,,coba lah cri yg ad d skliling anda,anda ngpain cri d google,coba cri d youtube,,yg jlas saya myakini nasrani sbg agama sya dan yesus serta allah adlh panutan saya,,

   SKRNG SAYA MAU TNY ,,siapa yang kamu sembah? ALLAH ATAU MUHAMAD? apkh anda bs lngsung brhubungan sama allah ? sdangkan anda pnuh dg dosa?
   apkh bgi umat muslim merokok itu brdosa? knp kalian rusakkan diri klian dg mrokok sdangkn tubuh klian adlh ciptaan tuhan,,?

   Hapus
  2. @Anas,
   Makanya , bila baca Alkitab , jangan sepotong2 , harus lengkap, dari awal sampai akhir
   Pada awalnya memang demikian, tetapi karena Israel menolak, bahkan menyalibkan Dia, maka sesuai dgn Mat 21: 43, Kerajaan Allah dialihkan kpd suatu bangsa ( yg percaya kpd Nya)
   Inilah Amanat Agung Tuhan Yesus, sebelum Dia Naik Ke Surga
   Mat 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
   Mat 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah SEMUA BANGSA murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
   Mat 28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

   Hapus
  3. Kapan nich kalian minum racun, gk bakal mati kok itu kata tuhan kalian sendiri.masak gak percaya sama tuhannya sendiri, di tunggu

   Hapus
  4. Matius 4:7 (TB) Yesus berkata kepadanya: "Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!"

   http://www.bibleforandroid.com/v/3ccceef10ecc

   Hapus
  5. @kang spider
   markus16 : 18
   Mereka akan memegamg ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakan tangannya atas orang sakit,dan orang itu akan sembuh.
   Itulah ayatnya dan jgn diartikan minum racun kayak minum es teh manis bro itu namanya gak punya otak atau lagi stress..
   Tp sebagai contoh kita lihat misionaris Dr ingwer Ludwig Nommensen yang mengabarkan injil ke tanah batak yg diracun oleh seorang dukun sehingga anjing yg memakan sisa makanan yg diracun itu mati sedangkan nommensen mengalami diare dan sehat kembali. Dan ia memaafkan orang yg meracuninya. Sungguh Tuhan menyertai Nommensen. Dan sebagai perbandingannya
   Nabi Muhammad diracun oleh wanita yahudi yg mengakibatkan pengikut nabi meninggal dunia dan nabi sendiri walaupun sdh memuntahkan daging yg beracun tetap aja racun menggerogoti tubuhnya selama 3 thn sakit dan meninnggal..dan wanita yahudi itu pun dihukum mati..jika Nabi Muhammad memberitakan injil pasti lain ceritannya ya
   ..peace

   Hapus
  6. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 9. Alkitab tidak akan pernah kalah tetapi Alkitab adalah senjata rohani yang akan melawan orang2 yang akan melawan Firman Tuhan tersebut .Alkitab adalah Tulisan Dari Tangan Tuhan untuk kita umatnya agar di selamatkan dari dunia yang penuh dengan celah dan dosa.JESUS BLESS YOU

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ayat Bibel yang diyakini sebagai mukjizat iman adalah Injil Markus 16:17-18: “And these signs shall follow them that believe… They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them” (King James Version)    “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ....mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Terjemahan Baru).   “Sebagai bukti bahwa mereka percaya, ....kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).   Menurut ayat Injil tersebut, Yesus Kristus menggaransi orang Kristen yang beriman, dengan kepastian memiliki beberapa bukti mukjizat, antara lain: tidak akan celaka bila memegang ular berbisa yang mematikan dan tidak akan celaka bila meminum racun yang mematikan.   Silahkan buktikan jika percaya.....

   Hapus
  2. Tidak ada yg harus dibuktikan itu adalah iman. Jika anda menantang orang Kristen untuk membuktikan berarti anda Mencobai Tuhan yg jelas Hamba Kristen Sejati tidak akan tergoda dari tantangan anda untuk membuktikan Itu untuk mencobai Tuhan. I Love Jesus I Belong to Jesus Forever

   Hapus
  3. anoni, Maksudnya itu perumpamaan,, walau kau mati di dunia tapi karena percaya Yesus lah Tuhan maka akan hidup kekal.. Yesus sendiri sering pakai perumpamaan,,, klo orang salah ngerti yah gitu deh..

   Hapus
 10. Untuk latuihamallo,hal itu juga dibenarkan hanya oleh kalangan kristen saja,namun tidak Untuk seluruh umat manusia.....

  BalasHapus
 11. Nice Think ANAS... Fakta lah yg membenarkan sesuatu.. :D
  keyakinanpun harus berlandaskn Hati yg di kuatkn dgn fakta..
  bukan keyakinan yg cman brdsarkn prinsip atau pemikiran masing" doang

  BalasHapus
  Balasan
  1. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 12. Mkanya jangan membaca alkitab cm dengan mata dn otak manusiamu... Minta hikmat dan tuntunan roh kudus, agar kamu mengerti...
  Kalian tidak akn mengerti alkitab dan kebenarannya klu mengandalkan otak manusiamu....
  Buat yg nasrani... mat 5:44 :) jesus bless you

  BalasHapus
 13. Dari cara anda ber do'a saja sudah menunjukkan anda SEORANG PEMBUAL BESAR!!!!! Di bawah ini saya kutip kembali do'a anda:

  Inilah doa saya : ‘Oh Tuhan, Pencipta Syurga dan bumi, Tuhan orang Islam, Kristen, Budha, Tuhan bulan dan bintang, lembah dan gunung; Tuhan semesta alam, tolong tunjukkan aku kebenaran tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Taurat dan Injil......bla...bla..  maaf sebelumnya saya iniseorang muallaf, jadi saya bisa bedakan cara berdo'a muslim yg sesungguhnya dan cara berdo'a kristen

  jadi saya dapat simpulkan BAHWA anda Kristen yg berpura-pura MURTAD dari ajaran Islam ,,hmm

  BalasHapus
  Balasan
  1. @ myfamylybog,
   Iman anda tidak jelas apa! Saya meskipun tidak kenal dgn beliau, tetapi ketika saya mencari Kebenaran sejati, mana Tuhan Allah yg sejati, saya berdoa spt itu, ya pokoknya kpd Tuhan Pencipta Alam Semesta,entah Tuhannya Kristen kah , Islam kah, tunjukkanlah saya , mana yg benar. Nah setelah itu saya baca Quran dan Alkitab lagi. Setelah itu menjadi beda,
   Alkitab nampak semakin benar, semakin meyakinkan kebenarannya, sedangkan Quran sebaliknya. Hanya dalam 3 bulan saya sudah yakin akan Kebenaran Alkitab
   Anehnya, saya tidak nyontek cara berdoanya beliau, tetapi koq bisa sama ya? Saya yakini , bahwa Roh Kudus lah yg membimbing/ mengajar saya berdoa spt itu

   Hapus
  2. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 14. ehm. saya berdiri sebagai orang netral ingin memberi komentar. ini artikelnya kelihatan NGARANG. mana mungkin orang ingin membuktikn bahwa BOLA itu KOTAK . padahal dia TAHU dan YAKIN bahwa BOLA bisa MENGGELINDING. dan untuk yang lagi berdebat silakan berhenti saja karena ga mungkin akan ada titik temunya. yang sudah yakin akan TUHAN ya yakini saja. tidak perlu menyalahkan ajaran ato agama orang lain. karena TUHAN itu tidak ada dalam kitab. KEYAKINAN tidak bisa dikorelasikan dengan TEORI. TUHAN itu tidak bisa dibuktikan secara OBJEKTIF sehingga masing2 merasa BENAR. temukan TUHAN mu. temukan pemBIMBINGmu . DIMANAPUN itu. ndak usah debat ya bro. enough to WAR. jika ditilik lagi kerusuhan bukan karena ajaran agama. tapi dari EGO manusia itu sendiri.

  BalasHapus
  Balasan
  1. @Arza,
   Komentar anda tidak benar, sebab saya yakin kesaksian diatas benar, sebab sayapun punya pengalaman yg sama/ mirip dgn beliau.
   Dulu Istri saya yg se suku dgn beliau, marah dan benci sekali kpd beliau, di - makinya sbg orang murtad. Eh akhirnya, 14 th kmd istri saya pun murtad menjadi pengikut Kristus, setelah sadar dan mengerti, demi meraih Pengampunan Dosa dan Kepastian Keselamatan yg hanya ada didalam Kristus Yesus

   Hapus
 15. Masalah agama bukan merupakan hal sepele,karena tidak hanya terkait hidup di dunia saja,sesuai usia hidup manusia yang jarang mencapai 100th.
  Namun yang jauh lebih penting karena terkait dengan nasib kita di alam akhirat kelak,terkait selamat atau tidaknya nasib kita disana,yang kekal hidup Selama lamanya.
  Wallohualam....

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   http://www.bibleforandroid.com/v/693ecf78ceb6

   Hapus
 16. Mengapa sekalian memperbincangkan mana yang benar dan mana yang salah, dan bukankah dari 1 - 25 merupakan sejarah yang sangat panjang dan saling berhubungan dan hidup pada zamannya masing2 dengan sebutan yang berbeda sesuai pada zamannya. Apakah akan ada 2 bila tidak ada 1 dan apakah akan ada 25 bila tidak ada 24. Maka itu Kenalilah Diri maka kita akan mengenal Allah.
  dan untuk apa diperdebatkan antara 24 dengan 25 ataupun sebaliknya antara 25 dengan 24....bukankah sudah tersirat dalam Surat Al-Kafirun mengenai "Lakum Dinukum Waliyadin" dan akhirnya dari peristiwa tersebut ke-2 nya berdamai dan hidup berdampingan dengan Damai. Apakah maksud dan tujuan dibangunnya Masjid Istiqlal persis berseberangan dengan Gereja Kathedral.....dan mengapa hal ini masih diperdebatkan sedangkan 25 sendiri tidak memperdebatkan tentang Turunnya Surat Al-Kafirun dan mematuhinya. Dalam Hadist Nabi 25 tertulis "ash sholaatu ‘imaadu ad diin" yang berarti Sholat itu adalah tiang agama....? dalam Hadist tersebut apakah menyebutkan/ditulis secara saklek langsung oleh Allah tentang 1 Agama tertentu....(sangat jelas sekali tidak tertulis) akan tetapi hal tersebut adalah UNIVERSAL, dalam arti agama/keyakinan yang di yakini harus memiliki tata cara sholat yang ber-beda2 dengan tujuan Menjunjung/ Menyembah/Sujut hanya kepada adalah Allah.

  BalasHapus
  Balasan
  1. @Era, bacalah tulisanku ( dibawah) ttg Kitab suci yg paling benar ( SYAH) , dan MANTAP , yaitu yg ditulis oleh 40 orang Nabi / Rasul, asli dari Israel, jauh lebih Tinggi Tingkat Status Kebenarannya dibanding kitab lain yg hanya ditulis oleh SATU nabi dari luar Israel, yg tidak terbukti kenabiannya. Padahal setelah Alkitab selesai ditulis sudah di TUTUP, tidak boleh ada penambahan lagi , sebab sudah lengkap dan sempurna,
   Diluar itu perlu dipertanyakan, dari mana wahyunya? Apalagi bila isinya bertentanagan dgn Alkitab

   Hapus

  2. Sdr Era,
   Kesaksian diatas bukan untuk berdebat, itulah bukti dia sudah mengalami kemenangan dari kegelapan ke sinar terang.
   Dia telah mendapat anugerah dari Allah yaitu mengenal dan percaya kepada Anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus Juruslamat manusia.
   Roh Kudus telah memberi kekuatan dan hikmat kepadanya untuk bersaksi, artinya dia mau memberitakan keselamatan itu bagi orang lain supaya mereka juga selamat. Itulah ciri-ciri orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus seperti Tuhan Yesus, Dia mau semua orang selamat. Agamamu agamamu, agamaku agamaku tidak berlaku bagi orang percaya (pengikut Kristus) karena mengabarkan Injil itu tidak memaksa tapi harus dengan sukacita, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau anda tidak mau percaya terserah anda.

   Saudaraku Era, dan muslim lainnya baca dan camkanlah Firman Tuhan berikut ini:

   Yohanes 3:16-21 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

   Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

   Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.

   Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.

   Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak;

   tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah."

   Allah mengasihi dan memberkati kita semua, Amin.

   Hapus

  3. Sdr Era,
   Kesaksian diatas bukan untuk berdebat, itulah bukti dia sudah mengalami kemenangan dari kegelapan ke sinar terang.
   Dia telah mendapat anugerah dari Allah yaitu mengenal dan percaya kepada Anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus Juruslamat manusia.
   Roh Kudus telah memberi kekuatan dan hikmat kepadanya untuk bersaksi, artinya dia mau memberitakan keselamatan itu bagi orang lain supaya mereka juga selamat. Itulah ciri-ciri orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus seperti Tuhan Yesus, Dia mau semua orang selamat. Agamamu agamamu, agamaku agamaku tidak berlaku bagi orang percaya (pengikut Kristus) karena mengabarkan Injil itu tidak memaksa tapi harus dengan sukacita, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau anda tidak mau percaya terserah anda.

   Saudaraku Era, dan muslim lainnya baca dan camkanlah Firman Tuhan berikut ini:

   Yohanes 3:16-21 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

   Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

   Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.

   Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.

   Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak;

   tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah."

   Allah mengasihi dan memberkati kita semua, Amin.

   Hapus
 17. Manusia adalah ciptaan yang sempurna dan diberi Cahaya, Akal, Pikiran, dll.....pergunakanlah hal tersebut dengan tidak meninggalkan sejarah....karena sejarah amatlah penting dan ingat President kita yang 1 (Ir. Sukarno) dengan Pidato Jas Merah (JAngan Sekali-kali MEninggalkan sejaRAH)

  BalasHapus
  Balasan
  1. @Era,
   Ya benar pd awalnya begitu, tetapi setelah Adam jatuh kedalam dosa ditipu iblis, manusia sudah Kehilangan segalanya :
   1. Hidup kekal, menjadi manusia fana
   2. Kehilangan Cahaya Kemuliaan Allah, sehingga telanjang, dulunya TIDAK
   3. Diusir keluar dari Taman Eden. Sekarang mana Taman itu ?
   4. Tanah dikutuk Tuhan, sehingga Harus bekerja keras, padahal dulu tinggal petik buah2an
   5. Manusia menjadi hamba / anak iblis, sehingga bila mati akan diseret iblis ke neraka, tanpa bisa melawan
   Kecuali : mereka yg sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yg percaya kpd Nya

   Hapus
  2. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
 18. @semuany. buat apa kita berdebat tentang agama toh kita punya kepercayaan masing-masing. semua agama di Indonesia ini sama, cuma caranya saja yang berbeda. saya tidak mengatakan agama kristen itu bagus dan muslim itu tidak,, tapi belajarlah buat mengoreksi diri sendiri, apakah agama yang sudah saya percayai itu bisa meuntun saja ke jalan yang benar. saya adalah seorang kristen, dan tentunya saya percaya dengan mukjizat2 yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sampai sekarang pun mukjizat itu masih terjadi.
  Gbu all

  BalasHapus
  Balasan
  1. @Fitria,
   Maksudmu baik, tetapi salah! Bila semua agama sama, kenapa pahamnya beda2, emangnya Tuhan Allah itu plin plan?
   Kenapa didalam Kristen ada penghapusan Dosa dan Kepastian masuk surga didalam iman kpd Tuhan Yesus.
   Sedangkan didalam islam , tidak ada? bahkan harus mendoakan nabinya 17x sehari spy dia selamat. Lalu siapa yg menjamin keselamatan umatnya ? renungkanlah!

   Hapus

  2. Sdr Ervan,
   Betul sekali, maksud baik tapi salah. Masih banyak diantara kita umat Krisren yang mengatakan begitu. Itu sudah kesalahan fatal.
   Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
   Kiranya Fitria mengerti. Tuhan Yesus memberkati.   Hapus

  3. Sdr Ervan,
   Betul sekali, maksud baik tapi salah. Masih banyak diantara kita umat Krisren yang mengatakan begitu. Itu sudah kesalahan fatal.
   Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
   Kiranya Fitria mengerti. Tuhan Yesus memberkati.   Hapus
  4. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
 19. kita tunggu kiamat,dan islamlah yang akan berhak masuk surga.semoga kalian semua di berikan hidayah oleh Tuhan YME.orang2 palestina dan syiria yang telah wafat menanti kalian di surga.Sesungguhnya,Allah Maha Pengampun.

  BalasHapus
  Balasan
  1. @Hasna,
   Jangan GR dong, sebab tidak ada dasarnya.
   APAKAH SYARAT MUSLIM SPY SELAMAT MASUK SURGA ?
   1. Harus suci, tidak berdosa sedikitpun, dan SEMPURNA amal ibadahnya: sholat, menghafal Quran, puasa, naik haji dll (Ingat: TIDAK ADA SEORANGPUN manusia yang tidak berdosa, kecuali HANYA YESUS sesuai QS.19: 19 & I Yoh.3:3,5 ; Kis 4:30 ; I Pet 2:22 ; IIKor 5:21; Ibr 4: 15 )
   2. Harus mati syahid, baru bisa langsung masuk surga dan dikawinkan dengan 72 bidadari2 cantik yg selalu perawan (Inilah DUSTA BESAR yang hanya dipercayai orang2 yg jauh dibawah cerdas)
   3. Harus masuk Neraka terlebih dahulu, entah 10 tahun , 20 th atau 30 th, atau lebih , tidak ada yang tahu, sesuai Qs 19:71 (Sekali masuk neraka, mana bisa keluar lagi) ?
   4. Harus melewati jurang api yang me-nyala2 dengan berjalan diatas seutas rambut yang dibelah tujuh.
   -Wah, berjalan diatas seutas tambang aja susah, apalagi diatas seutas tali
   -Wah, berjalan diatas seutas tali aja susah, apalagi diatas seutas rambut
   -Wah, berjalan diatas seutas rambut aja susah, apalagi diatas seutas rambut yg dibelah tujuh
   5. Hadist Sahih Muslim bersumber dari Abu Huraira; Muhamad berkata:“KETAHUILAH BAHWA SETIAP ORANG DIANTARA KALIAN TIDAK AKAN SELAMAT KARENA AMALNYA .“ Para sahabat nya bertanya : Ya Rasulullah, tidak juga kah engkau ? MUHAMAD MENJAWAB:“YA,TIDAK JUGA AKU, kecuali bila Allah melimpahi aku dengan RAHMAT DAN KARUNIA dariNya, tapi WALAHUALAM”
   KESIMPULAN : TIDAK MUNGKIN LAH ADA MANUSIA YANG SANGGUP

   INGATLAH QS 19 :21, BAHWA YG TELAH DIPUTUSKAN ALLAH MENJADI TANDA DAN RAKHMAT NYA BAGI MANUSIA , ADALAH ISA ALMASIH ! BUKAN MUHAMAD !!

   Hapus
  2. @Hasna,
   APA RAHASIANYA : MENGAPA ANAK-2 ELOHIM ( YAHWEH, ALLAH ISRAEL ) PASTI MASUK SURGA ?

   1. Sebagaimana Raja akan memberi anak2nya pengawal pribadi, demikian juga TUHAN ALLAH (bukan swt) akan memberi anak2 Nya Malaikat Pengawal/ Pelindung, yang akan menjaga dari segala kejahatan dan penyesatan setan, dan pada hari kematian, Malaikat Pengawal akan membawanya terbang kesorga.
   2. Sebagaimana anak2 Raja pasti dan berhak tinggal di istana Raja, bapanya, demikian juga anak2 TUHAN ALLAH ( bukan swt) berhak dan pasti masuk/ tinggal di sorga, dirumah Bapa Sorgawi.
   SEBALIKNYA, mereka yang MENOLAK menjadi anak TUHAN ALLAH , pasti segera disambar dan dicaplok iblis, dijadikan anak2 nya (iblis ), mau atau tidak mau, dipaksa, sebab tidak punya malaikat Pengawal/Pelindung, sehingga tidak mampu melawan. Dan pada hari kematiannya, pasti mengikuti sang bapa ( iblis ) keneraka, sesuai dgn QS.19 :71
   3. Menurut Yeh 36:26-27 “YAHWEH ELOHIM ( TUHAN ALLAH) akan memberikan anak2-Nya: hati dan roh yang baru, dan DIA akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan sebagai gantinya, diberikan hati yang TAAT. Selain itu , juga YAHWEH akan memberikan ROHNYA diam / tinggal didalam batin anak2Nya dan YAHWEH akan membuat/ memampukan anak2Nya hidup suci menurut segala ketetapanNya dan tetap berpegang teguh pada pada peraturan2- Nya dan melakukannya
   4. Sebab anak2 TUHAN ALLAH sudah DIBEBASKAN / DITEBUS oleh DARAH YESUS dari keterikatan Hukum Dosa dan Hukum Maut, TIDAK ADA LAGI PENGHUKUMAN BAGI MEREKA YANG ADA DIDALAM YESHUA HAMASHIA ( Rom 8 :1-3 dan Yoh 3 : 16, 18 ,36 ; Rom 10 : 9-10 dan Kis Ras 4 : 12 dll. )
   5. Sebagai anak2 TUHAN ELOHIM, nama2 mereka pasti sudah TERTULIS DIDALAM KITAB KEHIDUPAN yang DIPEGANG OLEH YESHUA HAMASHIA, sehingga PASTI MASUK SURGA (Wah 21 :27 )

   Hapus
  3. @Hasna,
   SANGAT RUGI BESAR LAH mereka :
   1. Yang tidak mau menjadi anak2 ALLAH, mereka akan disambar iblis dipaksa menjadi anak-2 nya, mau atau tidak mau dan akan diseret ke neraka pada hari kematian mereka, sesuai dgn QS 19:71

   2. Menolak / menyangkal penebusan dosa oleh YESUS KRISTUS , sehingga DOSANYA TETAP MELEKAT, TIDAK TERHAPUSKAN !
   Mana mungkin masuk surga, sebaliknya pasti masuk neraka, sesuai Qs19:71

   3. Mereka yang lebih percaya kepada DUSTA nabi PALSU dari Arab daripada kepada KEBENARAN Nabi-2 Asli dari Israel

   Hapus
  4. @Hasna,
   QS 4: 159 “ Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab (Ustad), kecuali akan BERIMAN KEPADANYA ( ISA) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti ISA ITU AKAN MENJADI SAKSI ( JAKSA PENUNTUT) terhadap mereka “

   Ahli Kitab (Ustad) SUDAH PERCAYA KEPADA ISA / YESUS sebagai nabi, sehingga TIDAK PERLU MENUNGGU sampai hari kematian mereka baru percaya, sebab saat itu sudah TERLAMBAT

   JADI YANG MEREKA: TIDAK / BELUM PERCAYA ADALAH YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT.

   Jadi yang sebenarnya dimaksud ayat ini adalah : MEREKA BARU AKAN BERIMAN KEPADA YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT PADA HARI KEMATIAN MEREKA , SAAT MEMASUKI ALAM ROH (TAPI TERLAMBAT).
   MASALAHNYA, dalam terjemahan Depag, di catatan kakinya telah MEMPLINTIR arti sebenarnya dari ayat ini, sehingga BERUBAHLAH ARTI sebenarnya dari ayat ini

   Hapus
  5. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
 20. Wahai semua saudaraku Coba anda simak isi dari jalan cerita tersebut, dia tidak ada menyangkal Islam itu tidak ada, malah sebelum dia beralih menjadi Kristen dia malah mengutuk smua orang Kristen dan akan menyerangnya, yg pada akhirnya dia memperoleh berkat dari Agama kristen, sekarang kalian semua sadar bahwa ciptaan dibumi yg paling tinggi hakekatnya adalah manusia, oleh karena itu coba anda berpikir dengan akal sehat anda sendiri, apabila kita kumpulkan pemuka agama Kristen, Islam, Budha, Hindu & Kahtolik untuk berdebat mencari kebenaran antara agama masing2, tidak akan ada yang mengalah dan tidak ada penyelesaian siapa yang akan menang, kemungkinan penyelesaianya akan di ujung pedang atau senjata karna semua akan mengganggap agamanya masing2 benar2, buat saya agama itu smua benar, Sebenarnya kita memeluk agama masing yaitu tujuannya di ahirat nanti masuk Neraka atau Surga, yang berbuat benar masuk Surga yang berbuat salah masuk Neraka simpelkan, apakah anda yakin di ahirat nanti Agama anda akan ditanya oleh Allah supaya kalian bisa masuk surga, walaupun saya Kristen saya tidak yakin agama saya paling benar, tapi, menurut saya diahirat nanti Allah akan menanyakan supaya saya bisa masuk pintu surga yaitu : (1) bagaimana anda menyembah Tuhanmu ? jawaban saya yaitu dengan cara Iman Kristen yg saya pelajari dan untuk agama lain jawabannya dengan agama mereka yg mereka pelajari, ke 2 Allah akan menanyakan apa yang udah kamu lakukan kepada sesamamu manusia selama kamu hidup ke 3 yaitu dengan cara penilaian Allah itu sendiri terhadah kehidupan kita, dalam hal ini semua yang kita lakukan dalam setiap ajaran agama masing2 yang penting tujuannya adalah Allah pencipta langit, bumi & beserta isinya. begitu bukan ?. dan menurut sy Kiamat itu sebenarnya tidak ada karena coba kita kembali kepada manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka pada awalnya sudah melanggar perintah Allah, apakah anda semua berpikir kalau Allah mau pada waktu itu sewaktu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, semua ciptaan Allah Alam semesta Bumi beserta isinya mungkin sudah dimusnahkan oleh Allah sebelum kesalahan itu tertular kepada manusia seperti sekarang ini, namun Allah membiarkannya karna setiap manusia ada pertobatan & perbaikan, sama hal nya apabila anda mencitakan sesuatu dengan jerrih payah anda sendiri karna hasilnya kurang memuaskan apakah anda akan memusnahkanya ? mungkin pemikiran anda terlalu simpel, tapi coba lihat Allah dia tidak berpikir seperti itu, Dunia akan kiamat karna ulah manusia itu sendiri lihat sekeliling kita apa yang uda dilakukan manusia pada bumi yaitu tempat hidupnya sendiri, bersambung..........!!!!

  BalasHapus
  Balasan
  1. ,@permadi,halo kawan ,cara berpikir anda bahwa semua agama sama anda salah.juga anda tidak yakin dgn agama anda.ketahuilah bahwa ini ygYesus katakan:ada banyak jalan yg disangka org lurus tapi ujung nya menuju maut.dgn kata lain ada banyak agama yang disangka org.... Juga Yesus katakan:Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun dtg kepada Allah klu tidak melalui aku. Camkanlah yakin atas agamamu.trims

   Hapus
 21. sambungan.....!!!
  apakah kalian sadar smua semakin habis, hangus, bekurang, tercemar, panas, terbakar, banjir, kekeringa, perang, di bom hancur berkeping2, bencana dll karna ulah siapa yaitu MANUSIA, sebenarnya kita manusia terlalu sombong, egois munafik, Allah dengan baik hati memberikan kita segalanya namun manusia serakah dan tidak bisa menjaganya hanya bisa mengambil hasilnya, makanya itu Allah membiarkannya, bahwa bumi ini kalau kita tidak jaga akan hangus/lenyap dengan sendirinya oleh tangan kita sendiri dan itulah dikatakan KIAMAT, sama halnya kalau rumahmu apabila tidak kamu rawat maka akan runtuh menimpa kepalamu jadinya kiamat. Berdasarkan cerita diatas, Dari semua yang mencari kebenaran tentang Agamanya masing apakah anda smua itu tidak bisa berjalan sendiri dengan kenyakinan anda masing2 tanpa harus mengusik kepercayaan orang lain, sebagai mahluk ciptaan Allah yang dari awalnya berbeda, bahasa, suku, ras, warna, kulit, apakah kita harus saling mengejek ataupun nyakiti, apakah anda semua tidak sadar klau anda mengusik, mengejek, memusuhi & nyakiti sesamamu manuasia klo anda itu smua salah, karna kalian sudah mengejek, mengusik, menyakiti ciptaan Allah, sekarang dimana letak kebenaran agama anda klo anda memusuhi sesamamu manusia sebagai ciptaan Allah, dan dimana letak manusia sebagai ciptaan Allah yang paling tinggi hakekatnya yang bisa berpikir lebih tinggi dibandingkan dengan Binatang

  BalasHapus
 22. Qiqiqiiqiii
  Suruh penulisnya buktikan dulu kalo memang benar dia pindah dari islam ke agama lain.
  Qiqiqiqiqiii
  Gtu aja kok tepot.
  :P

  BalasHapus
 23. Anda sungguh aneh dan sangat bodoh...
  jika memang cerita ini benar nyata, anda memang sangat,sangat bodoh....
  kenapa????
  Berawal, anda mencari tahu dalam Al Quran, Lalu anda meyakini bahwa injil adalah kitab yg benar...
  islam dan Al Quran memang tidak membantah kitab jabur, taurat dan injil sbagai kitab wahyu dari Allah SWT. tapi kitab2 tersebut hanyalah untuk masanya saja, sedangkan Al Quran adalah pelangkap ke tiga kitab tersebut...
  dan tanpa sadar ditulisan anda ini juga membenarkan bahwa Al Quran adalah kitab yg suci, karna semua referensi tentang injil anda ambil dari Al Quran. tapi bodohnya anda adalah karna anda malah berpaling dari kitab yg menjadi rujukan anda (Al Quran) sangat aneh bukan,
  Dan tidak salah kalau saya mengecap anda sebagai manusi yang sangat, sangat dan teramat sangat bodoh.....

  "Al Quran, kitab yang tidak ad keraguan didalamnya"
  (Al Baqaroh ayat 2)

  BalasHapus
  Balasan
  1. MENGAPA ALKITAB PATUT DIYAKINI sebagai KITAB SUCI yang PALING BENAR dan SEMPURNA ?
   Sebab Kitab inilah yang PERTAMA kali di-ilhamkan / di Wahyu kan oleh TUHAN Pencipta Alam Semesta, sejak th 1500 SM kepada Nabi Musa sampai SELESAI dengan LENGKAP dan SEMPURNA pada th 100 Masehi kepada Rasul Yohanes dan Paulus, sebagai Rasul2 yang terakhir, dan TIDAK ADA lagi setelah mereka.
   Karena itu TIDAK PERLU ADA lagi kitab lain yang diilhamkan TUHAN sebagai tambahan.

   -Mzm 147:19-20 “ Ia (ALLAH) memberitakan Firman-Nya kepada Yakub (Bukan Ismail), ketetapan-ketetapan-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada ISRAEL.
   IA TIDAK berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Haleluya! ”

   -Yes 2:3 dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari SION akan keluar pengajaran dan Firman TUHAN dari Yerusalem."

   -Rom 3:1-2 “Jika demikian, apakah kelebihan orang YAHUDI dan apakah gunanya sunat. Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama: sebab kepada mereka lah DIPERCAYAKAN firman Allah.”
   ( Jadi Firman Allah TIDAK DIPERCAYAKAN kepada bangsa lain, selain Yahudi)

   -DIAKUI KEBENARANNYA oleh Kitab suci agama lain (QS.2:87; QS.5:46,68; QS.32:23; QS.46:12; QS 10:94), tetapi SEBALIKNYA tidak !!

   - Ditulis oleh 4x8=32 orang Nabi dan 4x2=8 orang Rasul yang ber-beda2 profesinya,( jumlah 4x10=40 orang), banyak dari mereka tidak saling mengenal, dalam zaman yang berbeda, yaitu selama 40x40=1600 th, tetapi dapat dikumpulkan menjadi SATU Kitab, dan yang bila kita baca, se-olah2 membaca tulisan dari SEORANG Penulis saja, yaitu TUHAN Pencipta Alam Semesta, yang meng-ilhami semua Nabi dan Rasul2 itu

   - Jumlah Nabi / Rasul Penulis ( 40 orang) dan “Waktunya (1600 th)” SUDAH GENAP, sehingga TIDAK mungkin ADA Nabi / Rasul lagi setelah itu.

   - Kesaksian dari 40 Nabi/Rasul Asli dari Israel Penulis Alkitab, SANGAT JAUH LEBIH KUAT dan MANTAP daripada kesaksian SATU nabi non Israel, yang TIDAK punya BUKTI2 ke-nabi-an.

   - Minimum HARUS ADA 4 orang saksi / Penerima Wahyu ( Lihat di Qs 4: 15; Qs 24:4,13)

   Itulah sebabnya kenapa penulis Alkitab dibutuhkan sampai 40 orang, dan penulis Injil saja minimum 4 0rang Rasul, supaya kesaksian mereka benar2 SYAH dan MANTAP

   -Sudah ada kata2 Penutup di-akhir Alkitab :
   Why 22:18-19 Aku (Yohanes) bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika seorang MENAMBAHKAN sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka ALLAH akan menambahkan kepadanya malapetaka-2 yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang MENGURANG KAN sesuatu dari perkataan-2 dari kitab nubuat ini, maka ALLAH akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini."

   Menurut quran-pun : Semua Nabi BERASAL dari orang Yahudi / Israel
   QS.29:27 “Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub (TIDAK disebut Ismail, artinya HANYA kpd bangsa Yahudi=Israel) dan Kami jadikan Ke-NABI-an dan ALKITAB pada KETURUNANNYA,……dan sesungguhnya mereka (Yahudi) di akhirat, benar2 termasuk orang2 yang saleh.

   QS 45:16 Sesungguhnya telah kami berikan kepada bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian dan…….. Kami lebihkan mereka atas bangsa2

   Lihat juga di QS 5: 20 & PENGAKUAN QS.19: 49, 58, dan di Alkitab: Yeh 38 :17

   Jadi TIDAK ADA Nabi dari bangsa lain, atau Arab, dan bila ada, berarti nabi yg Bukan Asli

   Hapus
  2. @ Andy,
   CIRI2 KITAB SUCI PALSU

   1. Munculnya setelah Alkitab selesai ditulis; meniru, dan memalsukan Alkitab, tetapi banyak kekeliruan nya dan di-ubah2 sehingga banyak pertentangan dgn Alkitab
   -Gal 1:8 Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang BERBEDA dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, TERKUTUKLAH dia.

   2. Nabi nya TIDAK memiliki Bukti2 Ke-nabi-an, berupa :
   a) Nubuat dari Nabi2 sebelumnya yang tertulis didalam Alkitab, kecuali HANYA meng-ada2-kan ( ka “mu-buat2” sendiri) dengan merampok Nubuat untuk Yesus dan untuk Roh Kudus, lalu diclaim-nya sbg Nubuat utk nabinya.
   b) Kemampuan melakukan mujizat; tidak mendapat ijin Allah, karena Bukan Nabi Asli

   3. Inti isi beritanya BERTENTANGAN dengan Alkitab (secara garis besar ), yaitu :

   a) Menyangkal Kematian Yesus di kayu Salib, dan KebangkitanNya, sehingga secara otomatis juga MENYANGKAL Anugerah Pengampunan Dosa, yang memberikan Kepastian
   Keselam atan, sehingga membawa kepada kebinasaan umatnya
   -SALIB KRISTUS ADALAH BUKTI KASIH TUHAN ( Rom 5 : 28 )
   -SALIB KRISTUS ADALAH BUKTI KUASA TUHAN ( 2 Tim 1: 10 & Rom 6: 9 )

   b) Menyangkal adanya Dosa Warisan Adam-Hawa, padahal bukti2nya sangat jelas, sbb :
   -Manusia sudah diusir dari Taman Firdaus ( Kej 3: 23 ).
   Manusia tidak tinggal lagi didalam Taman itu. MANA TAMAN ITU ?
   -Manusia sudah KEHILANGAN KEKEKALAN, dulu Adam Hawa tidak terbatas umurnya (ABADI), tetapi setelah makan buah terlarang itu, hilanglah kekekalannya, ibarat laptop yg sudah dilepaskan hubungannya dgn power supply, akan segera mati / off, tidak lebih dari 1 hari Allah yg = 1000 tahun manusia (Kej 2:17)
   Mana Kekekalan itu ?
   -Manusia kehilangan Cahaya Kemuliaan Allah, sehingga telanjang dan butuh pakaian ( Kej 3: 7 ) Mana cahaya kemuliaan itu ?
   -Bumi hilang kesuburannya, sehingga tanah harus dikerjakan/ diolah / ditanami / dirawat oleh manusia dgn berkeringat ( Kej 3: 17-19 ) Dulu Adam tinggal petik , tidak usah cape2
   -Wanita akan susah payah mengandung dan melahirkan anak ( Kej 3: 16 )
   Adakah wanita yg TIDAK bersusah payah ketika mengandung anaknya ?
   Sehingga berdampak menolak Juruselamat, Tuhan Yesus, sehingga menuju kepada kebinasaan.

   c) Mengubah Nama Yesus, yang memiliki arti: “Allah menyelamatkan umatNya dari dosa”, menjadi sebuah Nama lain yang tidak bermakna apa2.
   Dengan perkataan lain, kitab ini menutupi / menyembunyikan adanya Anugerah Keselamatan yang HANYA ADA didalam Kristus Yesus

   d) Menyangkal Ke-Tuhan-an / ke-Allah-an Yesus
   -2Pt 2:1 “Sebagaimana nabi-nabi PALSU dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran SESAT yang MEMBINASAKAN, bahkan mereka akan MENYANGKAL PENGUASA yang telah MENEBUS mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.”

   e) Memutar Balik tentang Maksud Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk “Mengangkat”( membawa Naik / Menyelamatkan) umatNya yang Kudus, DIPLINTIR menjadi: untuk “me-nangkap2-i “ umatNya

   bersambung

   Hapus
  3. @Andy,
   Samb. ciri2 kitab suci palsu
   f) Menjanjikan Surga Palsu , yang BERBEDA dengan Surga Asli, dimana ADA banyak percabulan dgn bidadari2, kenikmatan sex duniawi, yang sebenarnya TIDAK ADA didalam Surga Asli

   Mat 22:29-30 Yesus menjawab mereka: "Kamu sesat, sebab kamu TIDAK mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah!
   Karena pada waktu kebangkitan orang TIDAK kawin dan TIDAK dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.

   g) Mengubah Perintah Allah untuk beristri HANYA satu, menjadi boleh 4 orang ; bahkan sang nabi, memberi TELADAN dengan beristri sebanyak yang dia mau, bahkan dengan :
   -mengambil istri anak angkatnya
   - meniduri hamba istrinya, ketika istrinya itu sedang pergi
   -bahkan mengawini seorang bocah cilik , usia 6 th

   h) Mengubah Hari ibadah dari : - Hari ke 7, pada hari Perhentian dari bekerja (hari libur), SETELAH bekerja 6 hari, menjadi hari kerja Jumat, bahkan di-tengah2 hari Kerja itu

   i) Mengubah Kisah Nubuat Pengampunan Dosa, yg mana : Ishak, anak Abraham yang dikorbankan ; di-PUTAR BALIK / di-PLINTIR menjadi Ismael.
   Sebab kisah itu bermakna : Domba mati sbg korban menggantikan anak Abraham,
   Melambangkan, bahwa : Yesus mati sbg korban menggantikan umatNya,
   Dimana anak Abraham, Ishak , melambangkan umat yang ditebusNya
   TIDAK MUNGKIN lah : bila Yesus menebus umat nabi lain yang tidak percaya kepadaNya !

   j) Mengubah arah kiblat.
   k) Nabi nya yang membuat kesaksian Cuma SATU orang, sehingga TIDAK SYAH, seharusnya , yang namanya Saksi, harus ada minimum 4 orang ( Lihat saja di Qs 4:15 ; Qs 24: 4& 13)

   Hapus
  4. Maaf yaa... manusia dilarang untung memgubah apa isi kalimat dari Allah... sampai kapan pun... kalau kita rubah kita kena hukum hak cipta loo... apa lagi itu pesan atau akaran Allah.... beeeee .... semoga dosamu di ampuni .....

   Hapus
 24. Saya sependapat dengan cerita diatas.saya seorang nasrani namun saya sempat bimbang dengan agama yg saya peluk.dan setelah saya baca artikel ini.ini sangat membantu keyakinan saya.tidak peduli yg buat cerita ini ngarang atau tidak.namun secara ceritanya dia benar" mendalami antara alkitab dan alquran.buktinya dia mampu memberi letak-letak ayat beserta isi yang satu nya.ingat lah ALLAH itu kasih. Kasih lah yg mampu mengubah sebuah kesalahan dan menunjukkan jalan.agama adalah tubuh Allah yang terpisah.jangan pernah mengkafirkan manusia karna dia tidak seorang muslim.ingat lah ajaran yang benar adalah ajaran yang bisa memberi kita tntng kasih dan bukan dendam.bicara soal modern atau ketinggalan jaman.maka isi yang modern adalah isi yg mengandung bnyak rekayasa dan diubah oleh tangan manusia sendiri.belajar lah jadi manusia yg penuh kasih bukan dendam.

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
  2. Ku swtuju dengan pendapatmu itu... kristen cinta kasih bukan dendam

   Hapus
 25. Langsung keinti'ny aja. Bahwa alquran tidak ada keraguan'ny, sampai akhir jaman tiba. Sampai" para ilmuwan atau para astronom berpacu pada alquran untuk penelitian'ny. Yaituu. Karna alquran tidak memiliki keraguan. Yg di dalam'ny adalah sebuah kebenaran.

  BalasHapus
  Balasan
  1. kalau lihat dari ilmuwan dan astronom, kenapa ga jadi buku IPA aja. tapi itu lah iman mu. Respect.

   Hapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  3. Tau apa lo tentang sejarah...

   Hapus
  4. Tau apa lo tentang sejarah...

   Hapus
 26. islam is the best. kebenaran islam tidak akan terbantahkan. oya sekali lagi maaf shalat dalam islam 17 rakaat bukan berarti mendoakan keselamatan untuk nabi muhammad. itu salah. shalawat yang ditujukan kepada rasulullah muhammas saw. adalah ibadah dalam islam barang siapa yang bershalawat kepada nabi muhammad akan mendapatkan pahala. oya satu lagi kami percaya kepada isa almasih sebagai nabi. tapi setelah Allah menurunkan alquran yang merupakan penyempurnaan dari seluruh kitab kitab sebelumnya sehingga menjadi pedoman bagi umat manusia sampai akhir zaman. ketika kita mengucapkan syahadat asyhadualla ilaha illallah, wa asyahadu anna muhammadur rasulullah. berarti kita sudah bersaksi yang bahwa tidak ada tuhan selain allah. dan nabi muhammad adalah rasul yang di utus allah. maka kita sidah sah menjadi muslim.
  setelah itu kita wajib menjalankan perintah allah seperti shalat , berpuasa, membayar zakat dan naik haji ke baitullah jikalau berkemampuan.
  jadi segala sesuatu tentang islam itu selalu benar dan kitab al quran benar benar kitap suci terpelihara keasliannya sampai akhir zaman.dan tidak ada keraguan di dalamnya, allahu akbar.....
  buat yang murtad anda sudah pasti tau azab Allah teramat pedih . segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput anda. karena jikalau anda mati di dalam kekafiran maka siksaan neraka teramat pedih dan anda akan kekal selama lamanya didalam neraka.
  bertaubatlah...
  wallahu alam...

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
  2. Coba bagi umat islam kalo beribadah di mesjid itu mekroponnya di kecilin dong mengganggu tau kaya umatnya tuli aja

   Hapus
 27. islam is the best. kebenaran islam tidak akan terbantahkan. oya sekali lagi maaf shalat dalam islam 17 rakaat bukan berarti mendoakan keselamatan untuk nabi muhammad. itu salah. shalawat yang ditujukan kepada rasulullah muhammas saw. adalah ibadah dalam islam barang siapa yang bershalawat kepada nabi muhammad akan mendapatkan pahala. oya satu lagi kami percaya kepada isa almasih sebagai nabi. tapi setelah Allah menurunkan alquran yang merupakan penyempurnaan dari seluruh kitab kitab sebelumnya sehingga menjadi pedoman bagi umat manusia sampai akhir zaman. ketika kita mengucapkan syahadat asyhadualla ilaha illallah, wa asyahadu anna muhammadur rasulullah. berarti kita sudah bersaksi yang bahwa tidak ada tuhan selain allah. dan nabi muhammad adalah rasul yang di utus allah. maka kita sidah sah menjadi muslim.
  setelah itu kita wajib menjalankan perintah allah seperti shalat , berpuasa, membayar zakat dan naik haji ke baitullah jikalau berkemampuan.
  jadi segala sesuatu tentang islam itu selalu benar dan kitab al quran benar benar kitap suci terpelihara keasliannya sampai akhir zaman.dan tidak ada keraguan di dalamnya, allahu akbar.....
  buat yang murtad anda sudah pasti tau azab Allah teramat pedih . segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput anda. karena jikalau anda mati di dalam kekafiran maka siksaan neraka teramat pedih dan anda akan kekal selama lamanya didalam neraka.
  bertaubatlah...
  wallahu alam...

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
 28. islam is the best. kebenaran islam tidak akan terbantahkan. oya sekali lagi maaf shalat dalam islam 17 rakaat bukan berarti mendoakan keselamatan untuk nabi muhammad. itu salah. shalawat yang ditujukan kepada rasulullah muhammas saw. adalah ibadah dalam islam barang siapa yang bershalawat kepada nabi muhammad akan mendapatkan pahala. oya satu lagi kami percaya kepada isa almasih sebagai nabi. tapi setelah Allah menurunkan alquran yang merupakan penyempurnaan dari seluruh kitab kitab sebelumnya sehingga menjadi pedoman bagi umat manusia sampai akhir zaman. ketika kita mengucapkan syahadat asyhadualla ilaha illallah, wa asyahadu anna muhammadur rasulullah. berarti kita sudah bersaksi yang bahwa tidak ada tuhan selain allah. dan nabi muhammad adalah rasul yang di utus allah. maka kita sidah sah menjadi muslim.
  setelah itu kita wajib menjalankan perintah allah seperti shalat , berpuasa, membayar zakat dan naik haji ke baitullah jikalau berkemampuan.
  jadi segala sesuatu tentang islam itu selalu benar dan kitab al quran benar benar kitap suci terpelihara keasliannya sampai akhir zaman.dan tidak ada keraguan di dalamnya, allahu akbar.....
  buat yang murtad anda sudah pasti tau azab Allah teramat pedih . segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput anda. karena jikalau anda mati di dalam kekafiran maka siksaan neraka teramat pedih dan anda akan kekal selama lamanya didalam neraka.
  bertaubatlah...
  wallahu alam...

  BalasHapus
  Balasan

  1. Sdr Asriadi Aceh,
   Ketahuan anda hanya menghafal Quran, tidak tau artinya. Beda tipis dengan burung BEO. Belajarlah dengan sungguh quranmu coba bandingkan wahyu yang diterima Muhammad sewaktu di Mekkah dan di Madinah. Semula orang Yahudi dipuji, kemudian dihujat mana yang benar?
   Justru karena itulah orang yang menulis kesaksian diatas menjadi murtad. Sama seperti seorang dari Mesir, dia bergelar professor dibidang Alquran di universitas Alazar dia juga sebagai imam disana dia dikenal orang yang hebat dikalangan mereka.
   Akhirnya dia jadi murtad karena telah mengetahui isi Alquran banyak kebohongannya. Sekarang dia ada di Amerika karena takut akan dibunuh. Pikirkanlah itu saudaraku supaya anda selamat, pengajaran dari Yesus Kristus bukan hal duniawi melainkan perkara keselamatan diakhirat. Allah mengasihi anda dan semua orang berdosa.
   Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin..

   Hapus

  2. Sdr Asriadi Aceh,
   Ketahuan anda hanya menghafal Quran, tidak tau artinya. Beda tipis dengan burung BEO. Belajarlah dengan sungguh quranmu coba bandingkan wahyu yang diterima Muhammad sewaktu di Mekkah dan di Madinah. Semula orang Yahudi dipuji, kemudian dihujat mana yang benar?
   Justru karena itulah orang yang menulis kesaksian diatas menjadi murtad. Sama seperti seorang dari Mesir, dia bergelar professor dibidang Alquran di universitas Alazar dia juga sebagai imam disana dia dikenal orang yang hebat dikalangan mereka.
   Akhirnya dia jadi murtad karena telah mengetahui isi Alquran banyak kebohongannya. Sekarang dia ada di Amerika karena takut akan dibunuh. Pikirkanlah itu saudaraku supaya anda selamat, pengajaran dari Yesus Kristus bukan hal duniawi melainkan perkara keselamatan diakhirat. Allah mengasihi anda dan semua orang berdosa.
   Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin..

   Hapus
  3. Saudara jacko,
   Ketahuilah bahas kitab yg paling benar adalah al-quran karena kitab itu asli dan setiap tahun tidak ada ayat yang berubah ada yang berubah yaitu hanya cover sampulnya saja, sedangkan bibel setiap tahun akan berubah ayatnya apakah itu pantas buat tuntunan umat ?? Bibel sekarang hanyalah karangan manusia bukan ayat dari tuhan karangan dari tuhan yg benar hanya lah satu di bumi yaitu al-quran
   Semoga engkau mendapatkan hidayah Allah

   Hapus
  4. Mantaf .... setuju banget ni dengan pendapatmu... tuhan memberkati

   Hapus
 29. Wa arsalnar riyaaha lawaaqiha=Lalu kami utus angin untuk mengawinkan AS.15(22)

  Kalau hidup pada jaman dahulu kala,aku punya komentar.

  Apa?
  Angin mengawinkan?
  Apa atau siapa yang dikawinkan oleh angin?
  Apakah kambing?
  Sapi?
  Onta?
  Atau apa?
  Ada ada saja bunyi ayat karangan Muhammad itu...!!

  Saran: Untuk anda yang hidup pada abad millennium kini,sebaiknya anda bertanya kepada ilmuwan.
  Apakah ada sesuatu yang telah dikawinkan oleh angin atau tidak.

  Bila jawaban ilmuwan ada,maka ayat quran benar.
  Namun jika ilmuwan menjawab tidak,maka ayat quran salah.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Hujan adalah turunnya butiran-butiran air yang jatuh dari langit (awan). Sebagaimana yang kita tahu bahwa butiran-butiran air yang ada di awan menjadi terangkat karena adanya sifat air yaitu menguap. Yang kita tahu bahwa air menguap menjadi udara dan jika telah sampai di langit, air itu mengalami pendinginan dan air itu mengembun. Jika embun telah terkumpul sangat banyak maka embun itu turun dan yang kita sebut "hujan".

   Tetapi dalam Al Quran naiknya butiran air ke langit dibantu oleh angin, hal ini dikarenakan angin memiliki sifat mengawinkan sehingga terbentuk hujan.

   "Dan Kami meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum kamu adegan air itu sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." QS Al Hijr : 22

   Penjelasan Pertama
   Dalam ayat tersebut dikatakan "dan Kami telak meniupkan angin untuk mengawinkan". Dalam kalimat
   tersebut Allah menjelaskan bahwa langit ditiup untuk mengawinkan. Yang dimaksud dengan "mengawinkan" adalah angin uap air yang melayang di udara dengan partikel-partikel yang di bawahnya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan.

   Penjelasan Kedua
   Pada kalimat "dan Kami turunkan hujan dari langit" menjelaskan bahwa hujan berasal dari langit. Pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa ditiupkan angin untuk mengawinkan. Jadi angin hujan turun akibat angin yang mengawinkan air dari laut. Sebelum hujan turun air naik ke langit terlebih dahulu. Dan Al Quran telah menyebutkannya dalam Al Quran air menuju langit dengan cara dikawinkan dari angin yang ditiupkan.

   Fakta
   >Penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukan peran "mengawinkan" dari angin dalam pembentukan hujan.
   >fungsi mengawinkan dari angin :
   Di permukaan laut jutaan butiran air terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat butiran- butiran air ini pecah maka butiran-butiran itu terlempar ke udara. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol, tercampur dengan debu dan terbawa angin ke langit. Partikel-partikel ini naik lebih tinggi dibawa oleh angin dan bertemu dengan uap air di langit. Uap air ini mengalami pendinginan sehingga menjadi embun. Dan pada saatnya embun-embun itu turun sebagai hujan.

   Dari sini jelas bahwa air terangkat ke langit dengan cara pengawinan air oleh angin. Hal-hal ini telah disebutkan jelas dalam Al Quran yang telah turun pada 1400 tahun lalu.

   Kalo otak yg msh anak kelas Taman Kanak-Kanak pasti gak tahu ilmu pengetahuan sprti ini ... haha

   Hapus
  2. Hujan adalah turunnya butiran-butiran air yang jatuh dari langit (awan). Sebagaimana yang kita tahu bahwa butiran-butiran air yang ada di awan menjadi terangkat karena adanya sifat air yaitu menguap. Yang kita tahu bahwa air menguap menjadi udara dan jika telah sampai di langit, air itu mengalami pendinginan dan air itu mengembun. Jika embun telah terkumpul sangat banyak maka embun itu turun dan yang kita sebut "hujan".

   Tetapi dalam Al Quran naiknya butiran air ke langit dibantu oleh angin, hal ini dikarenakan angin memiliki sifat mengawinkan sehingga terbentuk hujan.

   "Dan Kami meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum kamu adegan air itu sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." QS Al Hijr : 22

   Penjelasan Pertama
   Dalam ayat tersebut dikatakan "dan Kami telak meniupkan angin untuk mengawinkan". Dalam kalimat
   tersebut Allah menjelaskan bahwa langit ditiup untuk mengawinkan. Yang dimaksud dengan "mengawinkan" adalah angin uap air yang melayang di udara dengan partikel-partikel yang di bawahnya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan.

   Penjelasan Kedua
   Pada kalimat "dan Kami turunkan hujan dari langit" menjelaskan bahwa hujan berasal dari langit. Pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa ditiupkan angin untuk mengawinkan. Jadi angin hujan turun akibat angin yang mengawinkan air dari laut. Sebelum hujan turun air naik ke langit terlebih dahulu. Dan Al Quran telah menyebutkannya dalam Al Quran air menuju langit dengan cara dikawinkan dari angin yang ditiupkan.

   Fakta
   >Penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukan peran "mengawinkan" dari angin dalam pembentukan hujan.
   >fungsi mengawinkan dari angin :
   Di permukaan laut jutaan butiran air terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat butiran- butiran air ini pecah maka butiran-butiran itu terlempar ke udara. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol, tercampur dengan debu dan terbawa angin ke langit. Partikel-partikel ini naik lebih tinggi dibawa oleh angin dan bertemu dengan uap air di langit. Uap air ini mengalami pendinginan sehingga menjadi embun. Dan pada saatnya embun-embun itu turun sebagai hujan.

   Dari sini jelas bahwa air terangkat ke langit dengan cara pengawinan air oleh angin. Hal-hal ini telah disebutkan jelas dalam Al Quran yang telah turun pada 1400 tahun lalu.

   Kalo otak yg msh anak kelas Taman Kanak-Kanak pasti gak tahu ilmu pengetahuan sprti ini ... haha

   Hapus
  3. Yg dimaksud mengkawinkan itu...jelas sekali itu proses perkawinan pada bunga...pohon2 yg berbunga itu proses perkawinanya dibantu angin....maha suci allah dengan segala firmannya ( al quran)...ini sedikit bukti kebenaran al quran..

   Hapus
 30. Yg di kawinkan oleh angin adalah tanaman...coba belajar IPA.....belajarrrrr allah tdk mustahil berkata sesuatu

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ilmu begitu aja sudah sombong. Ilmu pengetahuan setiap saat berkembang kok.
   Tujuan Yesus datang untuk berurusan tentang hidup atau mati dalam keabadian.
   Hikmat diberikan kepada semua bangsa.
   Kalo soal quran, isinya aja nyontek taurat tapi kacau, ditambahi aturan2 yang berisi cerita mati dan lagi2 nguping ilmu pengetahuan yang Tuhan ungkapkan pada jaman itu.
   Masalah alkohol sebagai disenfektan kok tidak tahu?
   Jaman itu belum tau juga kan lumpur itu banyak bakteri dan virusnya?
   Kalo memang tahu, bukan karena nguping, kok gak tau bahwa bumi lah yang mengitari matahari? Kok di qurandisebutkan matahari dan bulan sama2 mengitari bumi? Ck...ck..

   Hapus
  2. Hujan adalah turunnya butiran-butiran air yang jatuh dari langit (awan). Sebagaimana yang kita tahu bahwa butiran-butiran air yang ada di awan menjadi terangkat karena adanya sifat air yaitu menguap. Yang kita tahu bahwa air menguap menjadi udara dan jika telah sampai di langit, air itu mengalami pendinginan dan air itu mengembun. Jika embun telah terkumpul sangat banyak maka embun itu turun dan yang kita sebut "hujan".

   Tetapi dalam Al Quran naiknya butiran air ke langit dibantu oleh angin, hal ini dikarenakan angin memiliki sifat mengawinkan sehingga terbentuk hujan.

   "Dan Kami meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum kamu adegan air itu sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." QS Al Hijr : 22

   Penjelasan Pertama
   Dalam ayat tersebut dikatakan "dan Kami telak meniupkan angin untuk mengawinkan". Dalam kalimat
   tersebut Allah menjelaskan bahwa langit ditiup untuk mengawinkan. Yang dimaksud dengan "mengawinkan" adalah angin uap air yang melayang di udara dengan partikel-partikel yang di bawahnya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan.

   Penjelasan Kedua
   Pada kalimat "dan Kami turunkan hujan dari langit" menjelaskan bahwa hujan berasal dari langit. Pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa ditiupkan angin untuk mengawinkan. Jadi angin hujan turun akibat angin yang mengawinkan air dari laut. Sebelum hujan turun air naik ke langit terlebih dahulu. Dan Al Quran telah menyebutkannya dalam Al Quran air menuju langit dengan cara dikawinkan dari angin yang ditiupkan.

   Fakta
   >Penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukan peran "mengawinkan" dari angin dalam pembentukan hujan.
   >fungsi mengawinkan dari angin :
   Di permukaan laut jutaan butiran air terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat butiran- butiran air ini pecah maka butiran-butiran itu terlempar ke udara. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol, tercampur dengan debu dan terbawa angin ke langit. Partikel-partikel ini naik lebih tinggi dibawa oleh angin dan bertemu dengan uap air di langit. Uap air ini mengalami pendinginan sehingga menjadi embun. Dan pada saatnya embun-embun itu turun sebagai hujan.

   Dari sini jelas bahwa air terangkat ke langit dengan cara pengawinan air oleh angin. Hal-hal ini telah disebutkan jelas dalam Al Quran yang telah turun pada 1400 tahun lalu.

   Kalo otak yg msh anak kelas Taman Kanak-Kanak pasti gak tahu ilmu pengetahuan sprti ini ... haha

   Hapus
  3. Hujan adalah turunnya butiran-butiran air yang jatuh dari langit (awan). Sebagaimana yang kita tahu bahwa butiran-butiran air yang ada di awan menjadi terangkat karena adanya sifat air yaitu menguap. Yang kita tahu bahwa air menguap menjadi udara dan jika telah sampai di langit, air itu mengalami pendinginan dan air itu mengembun. Jika embun telah terkumpul sangat banyak maka embun itu turun dan yang kita sebut "hujan".

   Tetapi dalam Al Quran naiknya butiran air ke langit dibantu oleh angin, hal ini dikarenakan angin memiliki sifat mengawinkan sehingga terbentuk hujan.

   "Dan Kami meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum kamu adegan air itu sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." QS Al Hijr : 22

   Penjelasan Pertama
   Dalam ayat tersebut dikatakan "dan Kami telak meniupkan angin untuk mengawinkan". Dalam kalimat
   tersebut Allah menjelaskan bahwa langit ditiup untuk mengawinkan. Yang dimaksud dengan "mengawinkan" adalah angin uap air yang melayang di udara dengan partikel-partikel yang di bawahnya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan.

   Penjelasan Kedua
   Pada kalimat "dan Kami turunkan hujan dari langit" menjelaskan bahwa hujan berasal dari langit. Pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa ditiupkan angin untuk mengawinkan. Jadi angin hujan turun akibat angin yang mengawinkan air dari laut. Sebelum hujan turun air naik ke langit terlebih dahulu. Dan Al Quran telah menyebutkannya dalam Al Quran air menuju langit dengan cara dikawinkan dari angin yang ditiupkan.

   Fakta
   >Penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukan peran "mengawinkan" dari angin dalam pembentukan hujan.
   >fungsi mengawinkan dari angin :
   Di permukaan laut jutaan butiran air terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat butiran- butiran air ini pecah maka butiran-butiran itu terlempar ke udara. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol, tercampur dengan debu dan terbawa angin ke langit. Partikel-partikel ini naik lebih tinggi dibawa oleh angin dan bertemu dengan uap air di langit. Uap air ini mengalami pendinginan sehingga menjadi embun. Dan pada saatnya embun-embun itu turun sebagai hujan.

   Dari sini jelas bahwa air terangkat ke langit dengan cara pengawinan air oleh angin. Hal-hal ini telah disebutkan jelas dalam Al Quran yang telah turun pada 1400 tahun lalu.

   Kalo otak yg msh anak kelas Taman Kanak-Kanak pasti gak tahu ilmu pengetahuan sprti ini ... haha

   Hapus
  4. Hujan adalah turunnya butiran-butiran air yang jatuh dari langit (awan). Sebagaimana yang kita tahu bahwa butiran-butiran air yang ada di awan menjadi terangkat karena adanya sifat air yaitu menguap. Yang kita tahu bahwa air menguap menjadi udara dan jika telah sampai di langit, air itu mengalami pendinginan dan air itu mengembun. Jika embun telah terkumpul sangat banyak maka embun itu turun dan yang kita sebut "hujan".

   Tetapi dalam Al Quran naiknya butiran air ke langit dibantu oleh angin, hal ini dikarenakan angin memiliki sifat mengawinkan sehingga terbentuk hujan.

   "Dan Kami meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum kamu adegan air itu sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." QS Al Hijr : 22

   Penjelasan Pertama
   Dalam ayat tersebut dikatakan "dan Kami telak meniupkan angin untuk mengawinkan". Dalam kalimat
   tersebut Allah menjelaskan bahwa langit ditiup untuk mengawinkan. Yang dimaksud dengan "mengawinkan" adalah angin uap air yang melayang di udara dengan partikel-partikel yang di bawahnya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan.

   Penjelasan Kedua
   Pada kalimat "dan Kami turunkan hujan dari langit" menjelaskan bahwa hujan berasal dari langit. Pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa ditiupkan angin untuk mengawinkan. Jadi angin hujan turun akibat angin yang mengawinkan air dari laut. Sebelum hujan turun air naik ke langit terlebih dahulu. Dan Al Quran telah menyebutkannya dalam Al Quran air menuju langit dengan cara dikawinkan dari angin yang ditiupkan.

   Fakta
   >Penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukan peran "mengawinkan" dari angin dalam pembentukan hujan.
   >fungsi mengawinkan dari angin :
   Di permukaan laut jutaan butiran air terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat butiran- butiran air ini pecah maka butiran-butiran itu terlempar ke udara. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol, tercampur dengan debu dan terbawa angin ke langit. Partikel-partikel ini naik lebih tinggi dibawa oleh angin dan bertemu dengan uap air di langit. Uap air ini mengalami pendinginan sehingga menjadi embun. Dan pada saatnya embun-embun itu turun sebagai hujan.

   Dari sini jelas bahwa air terangkat ke langit dengan cara pengawinan air oleh angin. Hal-hal ini telah disebutkan jelas dalam Al Quran yang telah turun pada 1400 tahun lalu.

   Kalo otak yg msh anak kelas Taman Kanak-Kanak pasti gak tahu ilmu pengetahuan sprti ini ... haha

   Hapus
  5. Hujan adalah turunnya butiran-butiran air yang jatuh dari langit (awan). Sebagaimana yang kita tahu bahwa butiran-butiran air yang ada di awan menjadi terangkat karena adanya sifat air yaitu menguap. Yang kita tahu bahwa air menguap menjadi udara dan jika telah sampai di langit, air itu mengalami pendinginan dan air itu mengembun. Jika embun telah terkumpul sangat banyak maka embun itu turun dan yang kita sebut "hujan".

   Tetapi dalam Al Quran naiknya butiran air ke langit dibantu oleh angin, hal ini dikarenakan angin memiliki sifat mengawinkan sehingga terbentuk hujan.

   "Dan Kami meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum kamu adegan air itu sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." QS Al Hijr : 22

   Penjelasan Pertama
   Dalam ayat tersebut dikatakan "dan Kami telak meniupkan angin untuk mengawinkan". Dalam kalimat
   tersebut Allah menjelaskan bahwa langit ditiup untuk mengawinkan. Yang dimaksud dengan "mengawinkan" adalah angin uap air yang melayang di udara dengan partikel-partikel yang di bawahnya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan.

   Penjelasan Kedua
   Pada kalimat "dan Kami turunkan hujan dari langit" menjelaskan bahwa hujan berasal dari langit. Pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa ditiupkan angin untuk mengawinkan. Jadi angin hujan turun akibat angin yang mengawinkan air dari laut. Sebelum hujan turun air naik ke langit terlebih dahulu. Dan Al Quran telah menyebutkannya dalam Al Quran air menuju langit dengan cara dikawinkan dari angin yang ditiupkan.

   Fakta
   >Penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukan peran "mengawinkan" dari angin dalam pembentukan hujan.
   >fungsi mengawinkan dari angin :
   Di permukaan laut jutaan butiran air terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat butiran- butiran air ini pecah maka butiran-butiran itu terlempar ke udara. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol, tercampur dengan debu dan terbawa angin ke langit. Partikel-partikel ini naik lebih tinggi dibawa oleh angin dan bertemu dengan uap air di langit. Uap air ini mengalami pendinginan sehingga menjadi embun. Dan pada saatnya embun-embun itu turun sebagai hujan.

   Dari sini jelas bahwa air terangkat ke langit dengan cara pengawinan air oleh angin. Hal-hal ini telah disebutkan jelas dalam Al Quran yang telah turun pada 1400 tahun lalu.

   Kalo otak yg msh anak kelas Taman Kanak-Kanak pasti gak tahu ilmu pengetahuan sprti ini ... haha

   Hapus
 31. Utk penulis blog ini... coba tany sama Tuhan anda sekali lg,ayat yg mana yg menyatakan bhw Yesus mengaku Tuhan .. saya cuma minta satu ayat aja .. hahaha ...

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
  2. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 32. Utk penulis blog ini... coba tany sama Tuhan anda sekali lg,ayat yg mana yg menyatakan bhw Yesus mengaku Tuhan .. saya cuma minta satu ayat aja .. hahaha ...

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
  2. Gampang tinggal di jawab dengan 10 hukum taurat ja bo... paling awal dari 10 hukum taurat itu tertulis " Akulah Tuhan Allahmu"

   Hapus
 33. Utk penulis blog ini... coba tany sama Tuhan anda sekali lg,ayat yg mana yg menyatakan bhw Yesus mengaku Tuhan .. saya cuma minta satu ayat aja .. hahaha ...

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
 34. Masbro..kalo sy ngliat dr sisi atheis..kok umat kristen argumennya cm itu2 aja yah??pengampunan dosanya itu prosesnya seperti apa ya??kenapa tuhan dilahirkan?knp tuhan mati?dan knp tuhan ada 3..untuk muslim..bnyak fenomena alam yg membuktikan bahwa al quran itu benar..apa yg membuktikan bahwa al quran adalah pedoman?tolong dijelaskan

  BalasHapus
  Balasan
  1. Utk mslh bro,kalo ingin mengetahui Injil,bacalah Injil.. utk mengetahui Al'Quran,bacalah Al'lquran .. percuma kalo kita tahu informasi hanya lewat cerita org lain ... biar anda menilai sendiri apakah kitab itu patut diikuti atau tdk .. itu aja saran saya .. thx

   Hapus
  2. Utk mslh bro,kalo ingin mengetahui Injil,bacalah Injil.. utk mengetahui Al'Quran,bacalah Al'lquran .. percuma kalo kita tahu informasi hanya lewat cerita org lain ... biar anda menilai sendiri apakah kitab itu patut diikuti atau tdk .. itu aja saran saya .. thx

   Hapus
  3. Silahkan baca alkitab.
   ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
  4. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 35. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 36. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 37. Kalo Admin ini blm bisa jawab prtnyaanku,lbh baik tutup aja blog ini .. masyarakat muslim tdk mudah dibohongi.. kebanyakan masyarakat Muslim sdh hapal Al'Quran di dlm ingatan mereka ... hakz.. hakz.. hakz .. hakz

  BalasHapus
 38. Kalo Admin ini blm bisa jawab prtnyaanku,lbh baik tutup aja blog ini .. masyarakat muslim tdk mudah dibohongi.. kebanyakan masyarakat Muslim sdh hapal Al'Quran di dlm ingatan mereka ... hakz.. hakz.. hakz .. hakz

  BalasHapus
  Balasan
  1. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 39. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 40. Lukas 11:52
  "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi."

  BalasHapus
 41. Yudas 1:18-20
  Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu: "Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu mereka." Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ayat Bibel yang diyakini sebagai mukjizat iman adalah Injil Markus 16:17-18: “And these signs shall follow them that believe… They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them” (King James Version)    “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ....mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Terjemahan Baru).   “Sebagai bukti bahwa mereka percaya, ....kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).   Menurut ayat Injil tersebut, Yesus Kristus menggaransi orang Kristen yang beriman, dengan kepastian memiliki beberapa bukti mukjizat, antara lain: tidak akan celaka bila memegang ular berbisa yang mematikan dan tidak akan celaka bila meminum racun yang mematikan.   Silahkan buktikan jika percaya.....

   Hapus
  2. Bagi orang2 yang beragama percaya bahwa selain ada Tuhan/Allah juga ada setan/iblis. Orang-orang beragama juga percaya bahwa Tuhan/Allah lebih berkuasa/ Maha Kuasa dari pada iblis/setan. Orang-orang beragama percaya bahwa setan/iblis bisa berwujud manusia. Jika setan/iblis bisa berubah wujud menjadi manusia apakah tidak mungkin/diragukan bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia? Jika anda tidak percaya bahwa Tuhan/Allah bisa dan berkuasa berubah wujud menjadi manusia berarti anda meragukan kemampuan dan kuasa dari Allah/Tuhan, dan anda lebih percaya kepada setan/iblis dengan demikian kesimpulannya adalah anda pemuja/pengikut Iblis/setan. Alkitab diperuntukan bagi semua orang/bangsa yang ingin mengenal Tuhan/Allah, tetapi tidak semua orang menerima dan memahami pesan2 yang di ajarkan dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan dalam Yohanes 10:11 “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” Dan Yohanes 10:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” Pada bagian/ayat sebelumnya yaitu Yohanes 10:2-5 dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Dengan demikian anda tidaklah termasuk dalam domba-domba pilihan karena anda tidak mengenal suara gembala yang baik tersebut yaitu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Pengetahuan dan akal budi manusia sangatlah minim untuk mengetahui karya dan keberadaan Tuhan/Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan/Allah sendiri mustahil anda bisa memahami maksud/keinginan dan pemikiran maupun keberadaan Allah/Tuhan. Untuk itulah jangan mencobai Tuhan/Allah dengan mengandalkan pemikiran dari kemanusiaan anda tetapi mintalah petunjuk dari Allah/Tuhan melalui Roh Allah itu sendiri yaitu Roh Kudus, sehingga anda bisa memahami dengan jelas isi dan pesan dari Alkitab/ Firman Tuhan, Allah yang hidup dan Maha Kuasa, Maha Suci, Juru Selamat kita(orang2 yang berdosa) untuk mendapatkan kehidupan yang kekal(tidak adalagi kematian) di Surga nantinya.

   Hapus
 42. Isa As memiliki kedudukan yg mulia di sisi Allah SWT, Muhammad SAW datang untuk meluruskan bahwa Isa bukanlah Tuhan, terlalu hina bagi Tuhan memanifestasikan diriNya menjadi bentuk manusia hanya untuk mengetahui permasalahan manusia dan menebus dosa. Perumpamaan spt ini, "Anda adalah pencipta sebuah produk laptop (katakanlah Tuhannya laptop), apabila ada masalah dalam laptop tersebut, apakah perlu bagi Anda merubah diri Anda menjadi "laptop" untuk memperbaikinya dan menebus "dosa" laptop tersebut krn sdh banyak kerjaan Anda yg kacau?" Surat Al Ikhlas saya kira itu sebagai syarat menjadi "Tuhan yg sebenarnya" apalagi ayat 4 menerangkan "dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia". Yesus dalam bible dia mati, artinya dia sama seperti manusia, dicoba iblis, bermunajat ketika disalib, artinya Dia setara dg manusia. Kalau kalian pikir dia merendahkan diriNya untuk menjadi manusia, berarti Tuhan kalian tidak cerdas, merendahkan diri hanya untuk menebus dosa, mengetahui permasalahn manusia. Maha Suci Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan

  BalasHapus
 43. Anda lihat juga di Youtube bagaimana dr graham bell (kristen) kalah telak berdebat dengan Zakir Naik, bagaimana Zakir Naik menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, baca juga H.Insan LS Mokoginta (101 bukti yesus bukan tuhan) dan yg satu yg benar membuat kalut sy adalah dalam Markus 13:32 disebutkan bahwa Yesus tidak tahu kapan kiamat, padahal kalau memang Yesus Tuhan seharusnya Dia tahu kapan kiamat, akan tetapi sekali lagi surat al ikhlas ayat 4, tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah SWT, menegaskan kembali kalau Yesus hanyalah manusia biasa dan benar - benar biasa, melainkan diberikan mu'jizat oleh Allah Ta'ala, saya berdoa mudah"an para penganut Alkitab diberikan cahaya Allah SWT,

  BalasHapus
  Balasan
  1. wah,, klo itu mah tergantung apa kamu udah baca Alkitab Perjanjian lama dan baru.. Injil adalah penggenapan janji Tuhan pada Perjanjian lama (Mesias).. lagi Yesus selalu berbicara dengan perumpamaan agar tidak semua orang yg tidak dikehendakinya mengerti isi kebenaran Firman Tuhan.. pada akhir jaman akan datang banyak orang pada Yesus dan mengaku kami telah melakukan printahmu kami sholat siang malam hnya untuk engkau.. tapi jawab Yesus aku tidak kenal kamu,, sebagaimana kamu tidak kenal Bapa dalam Yesus..

   Hapus
 44. Ralat dr graham bell jd DR william campbell

  BalasHapus
 45. Terserah agama kalian apa..... yg penting damai

  BalasHapus
 46. Semoga Allah SWT, Tuhan yg maha Esa, Maha Tinggi, Yg Maha Maha Agung, mengampuni dosa2 mahluk Nya yg telah lancang mempersamakan DIA dg Mahluk Nya, menyekutukanNya, ...
  Qul Huallahu Ahad, Allahusshomad, Lam Yalid Walam Yulad, walam YakulLahu Kufuan Ahad...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ajaran agama itu tidak pernah membenci atau pun berharap buruk untuk seseorang yg melakukan kesalahan...namun sebaliknya islam selalu berharap buruk bagi orang yang melakukan suatu kesalahan... aku percaya dan berdo'a dalam nama anakMu Yesus Kristus aku mengucap syukur .....Amiiin

   Hapus
 47. Orang yang memperdebatkan agama orang yang bodoh..
  Ketahuilah, agama bukan suatu alat/bahan untuk di ributkan.
  Masing-masing agama memiliki tata cara yg berbeda-beda untuk manjalankan keta'atan terhadap tuhan nya.
  Jadikanlah perbedaan itu sebagai pelengkap dalam kehidupan ini.
  Hiduplah berdampingan, tanpa harus saling menyakiti. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan.. Yaitu membangun kebersamaan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan antar umat beragama.

  BalasHapus
 48. Baca surah 13 ayat 1. Alkitab adalah benar diturunkan oleh Allah tapi banyak yang tidak percaya.

  BalasHapus
 49. MANUSIA DI BERI AKAL SEHAT,COBA GUNAKAN. MANUSIA YG BERBUAT DOSA BISA PULA DI TEBUS YESUS...? INI HUKUM APA...? ADA GAK DI NEGARA DI BUMI INI WARGA NYA BUAT DOSA TP DI TEBUS SAMA PEMERINTAHNYA. INI KAN UDA BERTENTANGAN. SPA YG BERBUAT SLAH YA TETAP MANUSIANYA YG HRUS BERtANGGUNG JAWAB.AKAL MANUSIA DI CIPTAKAN UNTUK BISA MENELAAH,WALAUPUN AKAL MNUSIA TIDAK Akan SANGGUP UNTUK MENGKAJI TYM KARNA DI LUAR AKAL MANUSIA. TP KLAU DI KATAKAN YESUS MENEBUS DOSA MANUSIA, WAH CM AKAL MANUSIA YG G WARAS MENGATAKAN ITU. KL SAYA MENCURI,, APAKAH AYAH SYA YG DIPENJARA,, ..?
  KL MEMANG ALKITAB BENAR (yg sekarang), BERARTI ALKITAB HARUS KONSISTEN, MASA KITAB SUCI BERADAPTASI SAMA MANUSIA ..MANUSIA LAH YG BELAJAR ALKITAB, ARTINYA APA..? HARUSNYA ALKITAB CUMA SATU BAHSA, YA BAHSA ASAL NYA, JD MANUSIA NYA YG BELAJAR ALKITAB TSB. BUKAN SPT SKRG, MASA ALKITAB MULTI BHASA, TP YG PALING GAK BISA DITERIMA ,,MASA KITAB SUCI BERADAPTASI SAMA MANUSIA,,,KAN UDA GAK BENAR, KL KITA MAW BELAJAR KE CALIFORNIA UNIVERSITY (yg dtg dari jawa), APAKAH PIHAK UNIVERSITAS YG BELAJAR BAHASA JAWA. ? ,,,,, TLONG JAWAB, (TP SAYA TEKAN KAN KITA BERDEBAT BKN UNTUK BERMUSUHAN TP UNTUK SALING MENGINGATKAN,DENGAN MEMEGANG TEGUH PERSAUDRAAN DAN MENGHARGAI PERBEDAAN).

  Lanjut,,,

  TRUS KL ORG DARI PAPUA DATANG KE ROMA, TRUS DIA PENGEN BERIBADAH KATKANLAH DIA MAW BACA ALKITAB, APA DIA PAHAM ALKITAB DGN BAHASA DISANA..?


  HRuSNYA YG NAMA NYA KITAB SUCI, DI MANA PUN NEGARANYA DIa TETAP SAMA,, SATU BAHSA,Jadi KLAU SESEORANG MEMELUK AGAMA A, YA DIA HARUS BELAJAR AGAMA A TSB, BAIK AJARANNYA, MAUPUN KITAB SUCI NYA. KL PUN KITAB SUCI ITU BERBAHSA ASING, YA HARUS KITA PELAJARI.LOGIKA KAN..?

  KlAU MANUSIA BERDEBAT BERDASAR DALIL ATU AYAT, SAPA YG MAW NGALAH, PASTI LAH SEMUA BERDALIH, BER ALIBI..TP PADA HAKIKATNYA AGAMA YG BENAR PASTI AJARAN NYA PUN SESUAI DENGAN AKAL SEHAT DAN FAKTA SEHARI HARI.

  SAYA CINTOHKAN LG
  MANUSIA BERDOA UNTUK APA....?
  Ap pUN DOA NYA,, RIZKI, JODOH,KESEHATAN..TP INTI DARI SEMUA ITU ADALAh "MEMINTA".Kl ADA YG G SETUJU INTI DARI BERDOA ADLAH MEMINTA BERARTI PERLU KE DOKTER.
  SKrg KITA LIHAT AGAMA APA YG BERDOA KEPADA TUHANNYA, SERUPA DENGAN MANUSIA SAAT MEMINTA SESUATU kepada IBU, ATAU BPK NYA, ATAU TEMANNYA, YAITU MENENGADAHKAN TANGAN. KITA LIAT DARI FILOSOFI, MEMINTA BERATI ADA YG MENENGADAHKAN TANGAN, DAN ADA YG MEMBERI, YG MEMBERI TGNNYA DIATAS, YANG MENENGADAHKAN TGN, ARTINYA UNTUK MENERIMA PEMBERIAN, BARANG ATAU DUIT.
  APAKAH ADA DI DUNIA INI , BILA SESORANG MEMINTA TANGAN NYA SEPERTI BERDOA NYA AGAMA KRISTEN,, WAH GAK PERNAH SY LIAT, KL PUN ADA KAN BERTENTANGAN, CEMANA NERIMA PEMBERIANNNYA KLO TGN SEPERTI ITU.

  TP TETAP SEPERTI YG DI BILANG TD KITA TETAP SALING MENGHARGAI, KLAU MMG KITA MENGAKU BERGAMA.

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
 50. TRUS SY MW TANYA Di ZAMAN TKNOLOGI YG SANGAT LUAR BIASA Canggih SKRG INI, ADA GAK YG BISA BWAT MATA, JANTUNG, USUS, DLL SPT CIPTAAN TUHAN YG KITA MILIKI SKRG.
  SYA RASA SEMUA MANUSIA DI MUKA BUMI INI SETUJU TIDAK ADA YG BISA MEMBUAT ATAW MENCIPTAKAN, ITU ARTINYA BETAPA BESAR KARUNIA YG MAHA KUASA YG DIBERIKAN KPD KITA, (PASTI SETUJU).
  LANTas DGN DENGAN KARUNIA SEBESAR ITU APAKAH SEBANDING DENGAN IBADAH YG CUMA SEMINGGU SEKALI ATAU 2 KALI. KAN GAK FAIR TUHAN NGASI BNYAK KITA KOK NGASI SIKIT.
  COBA LIAT MUSLIM MEREKA BERIBADAH 5 X SEHARI, SEMATA2 UNTUK MENSyukuri SEMUA KARUNIA YANG MAHA Kuasa. KLAU KITA MENGGUNAKAN AKAL SEHAT PASTI KITA BISA TERIMA.
  (SY MAW CERITA SIKIT, CUMA MEMBILANGIN AJ,, YA PASTI YG KRISTEN G KAN PCY INI, MENURUT RIWAYAT DARI SAHABAT NABI, PADA SAAT NABI MUHAMMAD MENERIMA WAHYU YAITU SHOLAT , AWAL NYA BKN 5 X SEHARI, BHKAN ADA YG MENGATAKAN SEKITAR ratusan X DLM SEHARI,, TP ratusan X SEHARI PUN MASUK AKAL KOK KLO DI BANDINGIN DGN NAFAS YG UDAH DI HEMBUSKAN DI RAGA MANUSIA Oleh YG MHA KUASA, GAK TERBALAS LAH KLAU PUN IBADAH NYA ratusan x SEHARI, TP PADA SAAT NABI MENERIMA PERINTAH ITU,, BYK MALAIKAT YG MEMBISIKKAN KEPADA NABI, AGAR MEMINTA DI KURANGI, KRNA PASTI MANUSIA TIDAK AKAN SANGGUP MENJALANKAN NYA, SAMPE2 NABI MUHAMMAD MALU UNTUK MEMINTA KURANG KARNA BELIAU SUDAH BOLAK BALIK MEMINTA KURANG , KRN KL G SALAH SEHARI SEKITAR RATUSAN KALI DI PERINTAHKAN UNTUK SHOLAT, PADA AKHIRNYA NABI SUDAH 10 x ( MENURT RIWAYAT) MEMINTA KURANG HINGGA AKHIRNYA PERINTAH SHOLAT MENJADI 5 X SEHARI, TETAPI PADA SAAT AKAN TURUN KE BUMI,,, NABI ISA A.S ( YG DIYAKINI UMAT KRISTEN SBG YESUS) msh MENYURUH NABI MUHAMMD UNTUK MEMINTA DIKURANGI, Krn KATA NABI ISA A.S PASTI UMAT MUHMMAD BNYAK YG MENINGGLAKAN SHOKAT KARNA 5 X SEHARI TERASA BERAT.TaPI NABII MUHAMMAD MERASA MALU UNTUK MENEMUI SANG KHALIK KARNA BELIAU UDA 10 x meminta dikurangi. PaDA AKHIRNYA 5 X SEHARIMLAH UMAT MUSLIM BERIBADAH.) Tu Cuma SKEDAR ASALMULA PENETAPAN SHOLAT, MENURUT RIWAYAT.

  Kenapa Sy TULIS ASAL2 USUL PENETAPAN SHOLAT, YA KARNA NABI ISA A.S PUN Ad PERAN JUGA DISAAT ITU YAITU MEMBERI SarAN ataa peNETAPAN TSB, TNYTA BENAR JUGA YG DIKATAKAN NABI ISA, BHWA BYK YG TIDAK 5 WAKTU SEHARI,,,
  Secara kan kristen dan muslim sama2 mengakui Nabi Isa, hy saja
  ..ISA ALMASIH KAN DI YAKINI UMST MUSLIM SEBAGAI NABI
  ..SdAngkan UMAT KRISTEN MEYAKINI NYA SBG YESUS
  ..ISA ALMASIH DI YAKINI UMAT ISLAM TIDAK DISALIB, TETAPI YG DISALIB ADALAH YG MENGGHIANATI BELIAU , HANYA SAJAM WAJAH NYA DISAMAKAN DEGAN WAJAH Nabi ISA Sdgkan NABI ISA DI ANGKAT KE LANGIT.
  .. MENURUT KRISTEN YG DISALIB ITU IALAH NABI ISA
  .. TRUS YG TERAKHIR KL UMAT MUSLIM MEYAKINI SUATU SAAT NANTI NABI ISA AKAN TURUN UNTUK MELURUSKAN AJARAN BELIAU YAITU MENUNTUN KEPADA AJARAN NABI MUHAMMAD.
  ..KL MENURUT UMAT KRISTEN BELIAU TURUN UNTUK MENYELAMATKN MANUSIA YAITU TETAP DGN AJARAN KRISTEN.

  TP ITU KAN PENDAPAT KEDUA AGAMA YG HARUS KITA HARGAI JUGA.


  BalasHapus
 51. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 52. Jangan menghina kitab agama lain hanya karena anda pindah agama. Baiklah, saya juga masih cukup awam dengan hal ini (agama) karena saya masih cukup muda, tidak seperti anda yang sudah dewasa dengan banyak pengalaman. Jadi langsung saja keinti kebingungan saya tentang nasrani dan islam ;

  1. Injil direvisi? kenapa injil harus direvisi? Maha Tahu itu sifat dasar Tuhan, lalu kenapa firman Tuhan anda harus direvisi? Kalau Tuhan Maha Tahu seharusnya sekali tulis saja sudah cukup, karena seharusnya Dia tahu kejadian sebelum dan sesudah, jadi Allah bisa memberitahu umatnya dan memberi peringatan tentang sesuatu yang akan tejadi dimasa depan. Jadi intinya kenapa injil harus direvisi layaknya buku kurikulum sekolah? Kenapa tidak dibiarkan saja seperti aslinya? kalau tidak mengerti bahasa aslinya, jadikan saja seperti Al-Quran ada versi terjemahan dan versi aslinya dalam satu buku.

  2. Nabi muhammad tidak meninggalkan berarti dia sama seperti kita. Nabi Muhammad itu memang hanya manusia biasa, bukan Tuhan, begitu juga nabi sebelumnya, wajar saja kalau dia meninggal sama seperti kita, kalau dia meninggal lalu hidup lagi, kemungkinan bukan Yesus/Isa yang disembah sekarang tapi Nabi Muhammad.

  3. Saya pernah baca injil, disana ditulis Allah bapa, sedangkan saya baca di wikipedia, "Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal dengan Anak Tunggal-Nya, Yesus." kalau ada ruh bapa kenapa anda harus menyembah yesus? kenapa tidak menyebah bapa saja secara langsung? bukannya allah bapa lebih kuat dari yesus? kenapa harus berputar-putar?

  4. Salib kasih Tuhan? Kenapa? Di Al-Quran sering disinggung kemarahan Allah karena nabinya diganggu orang lain, jadi kenapa Allah bapa begitu tega menyalib anaknya? Apa ada orang tua yang seperti itu? Kenapa Allah bapa tidak menghalanginya? Seperti saat Allah S.W.T menyelamatkan ismail saat disebelih, atau menyelamatkan nabi Luth dari kaum sodom, kenapa Allah bapa kalian tidak menyelamatkannya? sedangkan di Al-Quran dikatakan kalau Allah menyelamatkan Nabi Isa.

  Nah, jadi bagaimana? kalau anda bingung tentang islam saya juga bingung tentang nasrani.

  Edit : komentar sebelumnya dihapus gara2 saya lupa centang kolom "beri tahu saya". By the way, saya mau nunggu jawaban orang yang mau jawab pertanyaan saya. Jujur, saya emang pingin tahu jawabannya. Hehe

  BalasHapus
  Balasan
  1. yang di revisi itu kata"nya dalam bahasa tiap negara untuk mudah di mengerti. bukan di revisi arti dan maknanya. Yesus bukan ga di selamatin tapi untuk menggenapi kata" nabi sebelumnya tentang yesus. bahwa dia akan di serahkan kepada manusia. kalau emang bener pengen tau baca alkitab pasti ngerti. jangan sungkan baca alkitab, kamu mengira alkitab ini dongeng jadi cobalah baca. GBU

   Hapus
 53. Sang penulis artikel ini adalah seorang pemdusta besar =D , Selamat telah memecah belah dan untuk dosa jariyah yg kau ciptakan sendiri.. Kamu pula yg menanggungnya kelak di hari penghakiman, bukan dgn mudah ditebus dosa-dosa kamu oleh Tuhanmu (Alangkah enaknya jika demikian =D )

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
  2. ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
 54. Lebih baik gua sholat isya dulu, bukankah ada dosa untuk orang muslim yang mengakhirkan waktu sholat tanpa udzur..agama bukan untuk di perdebatkan tapi untuk di tunduk patuhkan, untukmu agamamu dan untukku agamaku, Allah S.W.T akan menyesatkan orang yang di kehendaki baginya kesesatan dan akan memberi petunjuk kepada siapa yang di kehendaki petunjuk, tempatkan saja diri sebagai hamba atau pengikut, bukankah seorang hamba atau pengikut akan menunduk patuhkan diri kepada yang di hambai atau di ikuti? Ya Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang tempatkanlah kami segolongan dengan umat nabi besarmu Muhammad S.A.W dan jadikanlah kami yang termasuk memperoleh syafaat darinya.
  Teguhkanlah iman kami kepada diri-Mu, kepada malaikat-Mu, kepada kitab suci-Mu, kepada nabi dan Rasul-Mu, kepada qadha dan qadr-Mu dan kepada hari akhir-Mu.
  Berikanlah kami kekuatan untuk bersaksi atas diri-Mu dan nabi dan rasul-Mu dengan bersungguh sungguh, jadikanlah shalat kami adalah shalat yang khusyu, jadikanlah puasa kami adalah puasa yang
  Yang Engkau terima, jadikanlah zakat kami adalah pwmbersih harta dan jiwa kami dan berikanlah kami keberdayaan untuk pergi ke tanah suci-Mu..Ya Allah yang maha besar kami adalah yang lemah dan hina dihadapan-Mu...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Baca Alkitab.
   ALLAH MENJELMA MENJADI MANUSIA YAITU YESUS KRISTUS.
   Yesus berkata:
   Matius 12:8 (TB) Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

   Hapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  3. [Matius 12:5] : atau tidakkah kamu baca dalam kitab taurat, bahwa pada hari-hari sabat,imam-imam melanggar hukum sabat di dalam Bait Allah, namun tidak bersalah?
   [Matius 12:6] : aku berkata kepadamu : disini ada yang melebihi bait Allah.
   [Matius 12:7] : jika kami mengerti firman ini : yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah.
   [Matius 12:8] : karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Saban.

   Kesimpulan :
   1. Tidak dikatakan anak tuhan disana adalah Yesus.
   2. Kalau dilihat dari keseluruhan firman, bukankah kalau lebih tepat "imam-imam yang melanggar hukum" yang diibaratkan sebagai Anak manusia dalam firman ini.

   Kesimpulan yg saya dapat dari firman ini seperti ini : imam-imam melanggar hukum sabat didalam Bait Allah, namun tidak bersalah? Karena Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, karena itu imam-imam yang merupakan anak manusia dinyatakan tidak bersalah. Bukannya itu yang lebih tepat?

   Hapus
 55. yang disalib itu yesus dan yang dibangkitkan itu isa almasih bagi yang betul2 mengkaji alquran dan injil akan memahami maksud saya..tidak ada istilah murtad atau keluar islam atau masuk kristen..barang siapa sudahtahu kebenaran takutlah kamu janga diperdebatan carilah dan bacalah alquran dan injil itu...jika benar berjaya jumpai kebenaran maka hari itu akan kamu ketahui ayat (maka dgn hari ini kami sempurnakan islam untuk kamu semua...dan apabila kebenaran itu terdedah maka gerunlah takut dan bertaubatlah..

  BalasHapus
 56. Pendapat saya bahwa agama Islam dan Kristen sama saja, yaitu menyembah satu Tuhan, tetapi ada sedikit kekeliruan bagi Kristen, dalam ajarannya mereka menganut sistem ketuhanan yang bernama Trinitas atau Tritunggal

  Trinitas, yang berarti 3 Tuhan dalam satu keesaan, Tuhan Bapa, Tuhan Putera, Tuhan Roh Kudus, itu berarti mereka telah menyembah 3 Tuhan dan bukan 1 Tuhan

  Tetapi yang paling dominan adalah Bapa dan Putera, selain itu jika Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk menebus dosa manusia, dengan cara disalib, kenapa dengan cara disalib. Apakah tidak ada cara lain

  Terus jika Bunda Maria adalah Bunda Tuhan, itu berarti ia adalah Tuhan tertinggi dari Yesus Kristus yang juga dianggap Tuhan umat Kristen dan Bapa sebagai Tuhan Mahatinggi

  Bisa disimpulkan bahwa menurut saya Tuhan Umat Kristen ada 4
  Bapa sebagai Tuhan Mahatinggi
  Maria sebagai Tuhan Tertinggi
  Yesus sebagai Tuhan biasa
  Roh Kudus sebagai Tuhan biasa

  BalasHapus
  Balasan
  1. di katholik memang ada penyebutan maria aku pun ga paham karena aku protestan, dan ini bukan mentuhan kan maria. trinitas ALLAH, Putra (yesus), dan Roh kudus. Yesus putra/anak allah yang lahir menjadi manusia, bukan ALLAH beranak. Roh kudus siapa lagi ROH YANG KUDUS selain Allah. Jadi pemahaman anda tentang trinitas dari nama yang berbeda bukan dari maknanya. tapi kalau kamu paham arti dari nama PUTRA dan ROH KUDUS, baru kamu tau mereka ALLAH. trinitas 3 menjadi 1 kesatuan. satu makna yang asalnya itu ALLAH.

   Hapus
  2. Saudara Candra yang terkasih,
   Apakah anda mempunyai ayah?
   Apakah peranan ayah anda dalam lingkungan kerja? Sebagai pekerja bukan?
   Apakah peranan ayah anda dalam keluarga? Sebagai ayah dan suami bukan?
   Apakah peranan ayah anda dalam masyarakat sekitar? Sebagai warga bukan?
   Tetapi ada berapa ayah anda? Hanya 1.

   Tuhan Memberkati

   Hapus
 57. Dan saya ingin bertanya, kalian Umat Kristen, tahu dari mana wajah Tuhan Bapa Allah, saya pernah lihat lukisan itu di Internet, bahwa wajah Bapa Allah memiliki fisik seperti kakek, memakai kain dan memiliki jenggot panjang

  Dan kurasa wajah Tuhan Bapa kalian seperti wajah Zeus, Dewa Tertinggi dalam kepercayaan politheisme Yunani, dan jika kalian berpikir bahwa kalian melukis lukisan Allah, itu berarti kalian memang benar - benar lihat wajah Tuhan

  Dan apakah, disini ada yang pernah melihat wajah asli Tuhan Allah, aku yakin tidak ada yang pernah tahu, karna itu sama saja kalian menghujat nama Tuhan kalian sendiri.

  Dan aku menyatakan bahwa lukisan Allah yang memiliki wajah Zeus itu mengarang dan mengada ngada, belum tentu itu wajah Tuhan Allah, kita ini manusia, mana mungkin pikiran kita dan ilmu kita setinggi Tuhan !!!

  BalasHapus
 58. Aku selalu berharap dan berdoa pada Tuhan agar kalian umat Kristen, bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan yg tidak bisa kalian jangkau ke sampai ujung-ujungnya, karna dialah Mahatinggi. Dan kita adalah ciptaanNya yang sempurna, yaitu diberi akal dan ilmu untuk berpikir dan belajar

  Tetapi kita juga mahkluk tidak sempurna karna kita tidak disamakan oleh Tuhan yg memiliki kekuatan yg tak terbatas dan mana mungkin kita bisa mengetahui wajah asli Tuhan, bahkan kita aja belum bertemu padaNya dan kita akan tahu wajahNya jika Hari Kiamat tiba dan kita semua di KerajaanNya yaitu Surga

  Jadi, bagi Umat Kristen tolong jangan mengejek agama kami, Islam yg berarti selamat. Dan jika kalian mengejek Tuhan kami dan Kitab Suci Al-Qur'an kami, maka kalian akan mendapatkan hukuman Tuhan dan masuk ke Lubang Api dan juga AzabNya

  Tetapi, jika kalian menghargai kami, kami juga menghargai kalian sebagai saudara kami. Pendapat saya diatas, merupakan perlawanan saya bagi Umat Kristen yang membenci Islam hanya membenci Islam.

  Tetapi bagi yang tidak membenci agama kami, tolong dipahami dan direnungi agar kalian tahu bahwa Tuhan hanya satu dan tidak memiliki Ibu bahkan Putera, saya juga minta maaf bagi kalian yang tidak membenci agama kami. Dan pendapat saya hanya bagi yang membenci dan sangat benci pada agama kami. Semoga Allah SWT memberi kalian hidayah, rahmat dan pertolonganNya.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Manusia tidak dapat menjangkau Tuhan karena ketidak mampuan manusia untuk mengenal Tuhan, untuk itu Tuhan menyatakan diriNya kepada manusia supaya manusia dapat mengenal Tuhan supaya manusia dapat diselamtakan dari neraka. Itu pikiran Kriten dan masuk akal.
   Kalau kita simak dan jika mau terus terang, umat kristen tidak pernah membenci siapapun, justru Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh.
   Jadi siapa yang membeci umat Islam? saya kira tidak ada.Justru umat Kriten menaruh kasihan kepada muslimat dan muslimin karena berusaha sendiri untuk mencapai surga.

   Namun disisi lain banyak cacian dari umat Islam yang mengejek umat Kriten antara lain:
   1. TuhanNya tiga
   2. Alkitabnya Palsu.
   3. Tuhannya punya anak.

   Umat kristen mencoba untuk memberi penjelasan kebenaran Alkitab,terkadang didukung dengan kitab agama lain, karena Alkitab divonis Palsu. Umat kristen dikatakan Tuhannya tiga. Umat kristen dikatakan Tuhannya mempunyai anak. Sebagai umat yang bertanggung jawab kepada imannya maka wajib untuk memberi penjelasan.Jadi jangan salah prasangka.

   Hapus
  2. Manusia tidak dapat menjangkau Tuhan karena ketidak mampuan manusia untuk mengenal Tuhan, untuk itu Tuhan menyatakan diriNya kepada manusia supaya manusia dapat mengenal Tuhan supaya manusia dapat diselamtakan dari neraka. Itu pikiran Kriten dan masuk akal.
   Kalau kita simak dan jika mau terus terang, umat kristen tidak pernah membenci siapapun, justru Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh.
   Jadi siapa yang membeci umat Islam? saya kira tidak ada.Justru umat Kriten menaruh kasihan kepada muslimat dan muslimin karena berusaha sendiri untuk mencapai surga.

   Namun disisi lain banyak cacian dari umat Islam yang mengejek umat Kriten antara lain:
   1. TuhanNya tiga
   2. Alkitabnya Palsu.
   3. Tuhannya punya anak.

   Umat kristen mencoba untuk memberi penjelasan kebenaran Alkitab,terkadang didukung dengan kitab agama lain, karena Alkitab divonis Palsu. Umat kristen dikatakan Tuhannya tiga. Umat kristen dikatakan Tuhannya mempunyai anak. Sebagai umat yang bertanggung jawab kepada imannya maka wajib untuk memberi penjelasan.Jadi jangan salah prasangka.

   Hapus
  3. Mungkin mereka 3 Tuhan itu mereka ambil dari kata

   (3 tunggal)
   1. Allah bapak
   2. Allah anak
   3. Allah roh kudus


   Mereka kurang memahami maksud dari 3 tunggal tersebut... Tuhan beserta kita

   Hapus
 59. Saling mengetahui yang hak, tidak menimbulkan salah paham !

  Lihat: http://siapaisa.blogspot.co.id/

  BalasHapus
 60. Sekarang begini, toh, kalian tentu mempunyai argumentasi sendiri yang berdasar pada keyakinan agama masing-masing. Tapi, jangan asal menilai agama orang lain yah! Islam jangan bilang bahwa kristen itu agama bodoh karena menyembah Nabi dan bukan Tuhan. Loh kan kepercayaan mereka Yesus itu Tuhan mereka. Kristen pun sama, jangan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pembohong besar dan surga yang dijanjikan islam adalah dusta. Saya seorang muslimah. Agama adalah hal terpenting dalam hidup. Tanpa agama, hidup kita akan sesat. Menurut yang kristen yesus jalan yang lurus. Dan menurut islam, Allah lah jalan yang lurus. Saya ingin mendalami agama kristen dan islam lebih dalam. Karena saya ingin mencari kebenaran.Ya yang paling penting, jangan asal menilai agama orang! Apalagi sampai menghina Tuhan, nabi, dan rasulnya. Indonesia itu satu! Bhinneka tunggal ika. Bagaimana Indonesia bisa maju, kalau masyarakatnya saja rasis? Saling menghormati kepercayaan orang lain itu penting! Untuk menjaga perdamaian negara. #SALAM DAMAI UNTUK INDONESIA!

  BalasHapus
 61. Yesus pengampun segala dosa???
  Saya perkosa ibu atau istri atau anak perempuan anda apakah kalian bisa menerima meskipun saya beriman kepada yesus?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ini negara hukum bro... gak sampai Tuhan yg menghukum ... cukup lo berdiri di balik jeruji besi aja...hahahaba

   Hapus
 62. Yesus pengampun segala dosa???
  Saya perkosa ibu atau istri atau anak perempuan anda apakah kalian bisa menerima meskipun saya beriman kepada yesus?

  BalasHapus
  Balasan
  1. itu urusan mu dengan TUHAN, secara manusia ga akan bisa aku menerimanya kamu memperkosa wanita. YESUS mengampunin, tapi aneh juga orang yang udah minta maaf dan tau kesalahan melakukan kesalahan. seperti memperkosa. (jangan memcobai TUHAN) udah di ampuni malah buat dosa.

   Hapus
 63. Semakin tertarik dengan islam dan kuran yang lebih realistis

  BalasHapus
  Balasan
  1. saya IBU WINDA posisi sekarang di malaysia
   bekerja sebagai ibu rumah tangga gaji tidak seberapa
   setiap gajian selalu mengirimkan orang tua
   sebenarnya pengen pulang tapi gak punya uang
   sempat saya putus asah dan secara kebetulan
   saya buka FB ada seseorng berkomentar
   tentang AKI NAWE katanya perna di bantu
   melalui jalan togel saya coba2 menghubungi
   karna di malaysia ada pemasangan
   jadi saya memberanikan diri karna sudah bingun
   saya minta angka sama AKI NAWE
   angka yang di berikan 6D TOTO tembus 100%
   terima kasih banyak AKI
   kemarin saya bingun syukur sekarang sudah senang
   rencana bulan depan mau pulang untuk buka usaha
   bagi penggemar togel ingin merasakan kemenangan
   terutama yang punya masalah hutang lama belum lunas
   jangan putus asah HUBUNGI
   AKI NAWE 085-218-379-259 ATAU KLIK SITUS KAMI PESUGIHAN TAMPA TUMBAL tak ada salahnya anda coba
   karna prediksi AKI tidak perna meleset
   saya jamin AKI NAWE tidak akan mengecewakan


   Hapus
 64. Saya meragukan Marde Yoman ini dulunya penganut Islam, ini hanya trik mengelabui agar orang yang imannya lemah akan terpengaruh dengan pernyataannya ini... Semoga Saudara2 ku se-ISLAM jangan terpengaruh dengan ajaran SESAT yang disampaikan MARDE ini..

  BalasHapus
  Balasan
  1. Benar saudaraku, lemah sekali imannya si marde Yoman ini... Kasihan....

   Hapus
 65. Aku selalu bersyukur dengan apa yg ku dapat semasa hidupku... dalam nama anakMu Yesus kristus aku berdoa......ammmminnnn

  BalasHapus
 66. Logikanya, jika anda meninggalkan rumah dan terlupa akan sesuatu yang salah dan membahayakan.
  Maka anda akan kembali lagi untuk memperbaiki sesuatu hal tersebut...
  Isa as akan kembali turun kebumi, kami muslim meyakininya.
  Untuk apa Isa as kembali... ???
  Untuk Menyadarkan umatnya yang salah menganggapnya Tuhan... Karena rasa tanggung jawab di hadapan Allah SWT...

  BalasHapus